Trafiky • okr. Zvolen a okolie

Erna Tátraiová - ERNA

Predaj novín, časopisov, cenín a tabakových výrobkov.

Jarmila Sobeková

Trafika. Predaj tlače, novín, časopisov, tabakových výrobkov.

Edita Štéglová DODO

Novinový stánok, predaj rozličného tovaru - noviny, časopisy, tabakové výrobky.