Študijné a vedecké knižnice • okr. Zvolen a okolie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se specializovaným fondem. Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, …

166 kmČeská republika Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (24)

ZATVORENÉ (Otvára v St 08:00)

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Nabídka knihovnických služeb pro pedagogy, studenty i odbornou veřejnost.

ZATVORENÉ (Otvára v St 08:00)

Knihovna Cement Hranice

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby poskytujeme především studentům a …

ZATVORENÉ (Otvára v St 08:00)

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

Fakultní odborná knihovna Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka knihovních a informačních služeb se zaměřením na ekonomii, finance, teorii marketingu a managamentu.

160 kmČeská republika Karviná - Nové Město, Na Vyhlídce 1079/1 + pobočky (44)

ZATVORENÉ (Otvára v St 09:00)

Zvolen – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Zvolen

Zvolen (maďarsky Zólyom, německy Altsohl) je slovenské okresní město v Banskobystrickém kraji, 18 km jižně od Banské Bystrice na jihu Zvolenské kotliny u soutoku Hronu a Slatiny. V roce 2017 zde žilo přes 42 600 obyvatel a Zvolen tak byl 12. největším slovenským městem .

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ LESNÍCKEJ A DREVÁRSKEJ KNIŽNICE

sldk.tuzvo.sk/sites/default/files/kniznicny_a_vy …

SLOVENSKEJ LESNÍCKEJ A DREVÁRSKEJ KNIŽNICE . Zvolen, august 2009 . č. R – 1204/2009 . ... Internet slúži predovšetkým na študijné a vzdelávacie účely. Nie je povolené prezeranie stránok propagujúcich násilie, rasovú neznášanlivosť, fašizmus a pornografiu.

Knižnice Zvolen (11 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/kniznice_1/zvolen

Obecné knižnice (821) Okresné knižnice (16) Školské knižnice (5) Špeciálne knižnice (11) Vedecké knižnice (6) Všetky lokality. Slovensko Banskobystrický kraj Knižnice - Zvolen. 1 - 11 z celkom 11 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Pridať hodnotenie ...

Vedecká knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov.Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. . Poskytujú širokú škálu knižničných služieb ...

Študijné programy | Lesnícka fakulta - TU Zvo

lf.tuzvo.sk/sk/studijne-programy

Študijné programy; Študijné programy. Všetko pre uchádzačov; ... stupňa. Absolvent musí ovládať vedecké metódy výskumu základného botanického a ekologického výskumu s osobitným zreteľom na aplikáciu v taxonómii nižších a vyšších rastlín, genetike a fyziológii lesných drevín, fytocenológii a lesníckej ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Diecézna historická knižnica biskupa dr. Knižnice - Kláštor pod Znievom. Zaradenie v kategóriach ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Študijné a vedecké knižnice Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana. Lokality. Banskobystrický kraj; Bratislavský kraj; Košický kraj; Nitriansky kraj

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 4. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Mestské Kultúrne Stredisko. Knižnice - Belina. Zaradenie v kategóriach ...

Informačné zabezpečenie akademického prostredia – výzvy a perspektívy ...

itlib.cvtisr.sk/%C4%8Cl%C3%A1nky/clanek1128

Zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice. Zvolen 9. – 10. september 2002. Zvolen : Technická univerzita, 2002. s. 77–83. ISBN 80-228-1154-8. Yiotis, K. 2005b. The Open Archives initiative and Eprints repositories. In b/ITe [online]. ISSN 1542 ...

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaných prác - uniba.sk

uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/m …

Tento text slúži len na študijné úely a akékovek rozmnožovanie a šírenie podlieha autorským právam a je možné len so súhlasom autora Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaných prác uebné texty – vybrané asti Štefan Kimlika Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta 2005

Bibliografia Technickej univerzity vo Zvolene 2005 Časť: Drevárska ...

www.tuzvo.sk/sites/default/files/df_2005.pdf

Rašner. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2005. - 78 s. BCI12 000028 RAŠNER, Jaroslav Projektovanie riadenia výrobných systémov / Jaroslav Rašner, Mária Kotlínová. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2005. - 62 s. [ ... KOTLÍNOVÁ, Mária] PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Acta Facultatis Xylologiae Zvolen | Drevárska fakulta

df.tuzvo.sk/sk/acta-facultatis-xylologiae-zvolen

Bekhta Pavlo (Ukrainian Natl Forestry Univ, Ukraine), Deliiski Nencho (University of Forestry, Bulgaria.), Jelačić Denis (Univ Zagreb, Croatia), Kasal Bohumil (Tech Univ Carolo Wilhelmina Braunschweig, Germany), Marchal Remy (Arts & Metiers ParisTech, France), Németh Róbert (Univ Sopron, Hungary), Niemz Peter (Bern Univ Appl Sci ...

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - SVKBB

svkbb.eu

Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť. Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené ...