Knižnice

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen - KSKLS

Ponuka denných podujatí krajskej knižnice pre prázdninujúce deti V krajskej knižnici sa v termínoch 17. – 21. júla 2023 a 14. ... Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Email: webyportal@webygroup.sk www.webygroup.sk. Informácie o stránke. Informácie o stránke. Vyhlásenie o prístupnosti.

www.kskls.sk/

Katalóg Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene - KSKLS

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra IČO: 35996561 Tel.: 045/533 10 71, 533 53 35 Email: sluzby@kskls.sk

www.kskls.sk/katalog.html

Online katalóg SLDK | Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Spýtajte sa knižnice. KATALÓG DOKUMENTOV SLDK Prejsť do katalógu. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ pracovníkov TU Vyhľadávanie v ONLINE KATALÓGU SLDK ... pracovníkov TU Vyhľadávanie prostredníctvom FORMULÁRA na tvorbu výstupov. English; Ul. T. G. Masaryka 20 960 01 Zvolen Slovenská republika Tel.: +421-45-520 66 42 e-mail: sldk@tuzvo.sk ...

sldk.tuzvo.sk/sk/online-katalog-sldk

Zatvorenie knižnice Zvolen

bude krajská knižnica z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírusom. od 9. marca 2020 do odvolania ZATVORENÁ. Pokuty za oneskorené vrátenia Vám do skončenia karantény nebudú účtované. Vrátenie kníh do biblioboxu nebude možné! Zverejnené 9.3.2020.

www.zvolen.sk/kultura-a-sport/zatvorenie-kniznice.html

SSE Zákaznícke centrum Zvolen (P. O. Hviezdoslava)

960 01 Zvolen. Ďalšie informácie. Telefón: 041/519 3825: E-mail: zczv@sse.sk: Informácie o aktuálnosti údajov. Naposledy sme kontrolovali: 13.01.2022: ... Univerzitné knižnice, knižnice pri stredných a vysokých školách; Vedecké, štátne a národné knižnice;

www.otvaracie-hodiny.sk/product/sse-zakaznicke-centrum-zvolen-p-o-hviezdoslava-18502/

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica | Slovenská lesnícka a ...

Vznik knižnice úzko súvisí so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Knižnica bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, ktoré bolo realizované Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave, z l8. septembra l952, o zriadení

sldk.tuzvo.sk/

Knižnice Zvolen (11 výsledkov) - Azet.sk

Knižnice - Zvolen (11 záznamov) Katalóg Vzdelávanie a školy Knižnice Katalógy knižníc ... Prevádzkovanie mestskej knižnice, výpožičky kníh, časopisov, dennej tlače, možnosť prístupu na internet, reprografické služby z fondu knižnice, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí. ...

www.azet.sk/katalog/kniznice_1/zvolen/

KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN - História knižnice

Záver. Krajská knižnica Ľ. Štúra tak, ako aj iné knižnice, prešla neustálymi zmenami a vývojom. Dnes, v roku 2018, ako inštitúcia môže konštatovať na základe legislatívnych dokumentov, že má za sebou 181 rokov od prvej zmienky o knižnici vo Zvolene (1837), 96 rokov od založenia Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene (1922 ...

old.kskls.sk/stranka/o-kniznici/historia-kniznice/

KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN - ONLINE KATALÓGY - KSKLS

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň a je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom verejných knižníc Banskobystrického kraja

new.kskls.sk/stranka/online-katalogy/

KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN - HLAVNÁ STRÁNKA - KSKLS

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň a je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom verejných knižníc Banskobystrického kraja

new.kskls.sk/

Knižnice zvolen | katalóg online

Knižnice - všetky potrebné informácie a to v prehľadnej podobe online. Knižnice na katalógu Diva.sk.

diva.aktuality.sk/katalog/kniznice/zvolen/10/

Podujatia, akcie Zvolen - AjDnes

Podujatia Zvolen. Aktuálne podujatia na ktoré vás srdečne pozývame. Najväčší prehľad kultúrnych, šporových a spoločenských podujatí. Zvolen. ... Podujatia v obci Zvolen. Sekcia knižnice. - 3998/2000-400/0012, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite, T. G. Masaryka 20, 045/5206641, ...

www.ajdnes.sk/zvolen/t2805

Zvolen – Wikipédia

Zvolen (maď. Zólyom, nem. Altsohl) je okresné mesto na Slovensku.Je to jedno z najstarších miest na Slovensku, sídlo okresu, administratívne a spoločenské centrum regiónu, centrum vzdelávania a vedy s komplexnou sieťou škôl a širokou sieťou vedecko-výskumných pracovísk.Počtom obyvateľstva je dvanáste najväčšie mesto na Slovensku a druhé v kraji.

sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen

KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN - O KNIŽNICI - KSKLS

KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZVOLEN - O KNIŽNICI. Knižnica sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu (z roku 1928) na ulici Ľ. Štúra. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1 192 m2. Pre používateľov je k dispozícii 984 m2. Počet knižničných jednotiek 173 538 .

new.kskls.sk/stranka/o-kniznici/

V obciach zanikajú obecné knižnice - SME | MY Zvolen

ZVOLEN. V obciach na strednom Slovensku ubúdajú knižnice. Napríklad v okresoch Zvolen, Detva a Krupina bolo ešte v roku 2010 evidovaných 51 mestských a obecných knižníc, dnes ich je len 44. ... Knižnice zanikli najmä pre nedostatok prostriedkov na prevádzku a nákup kníh a tiež z dôvodu nezáujmu obyvateľov o služby knižnice ...

myzvolen.sme.sk/c/20081165/v-obciach-na-strednom-slovensku-zanikaju-obecne-kniznice.html

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, 2. posch., zasadačka. 11.5. - 2.6.2023. o 9:00 - 15:00 h. Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 4 Vzdelávanie chápeme ako komplexný rozvoj a tréning v zmysle integrovania naučených a osvojených postupov, stratégií, myšlienkových konceptov a technológií. Krajská knižnica ...

www.kskls.sk/akcia/literarny-zvolen-2023-prihlas-svoj-text-na-do-sutaze/mid/501024/ma0/112693/.html

Oslavy výročia mesta Zvolen - sprievodné akcie krajskej knižnice

1.4. - 22.5.2023. -. Kampaň na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra prebiehajú od apríla do 22. mája 2023 podujatia v rámci kampane Les ukrytý v knihe. Hlavným organizátorom podujatia je Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Stalo sa už tradíciou, že každý rok od začiatku ...

www.kskls.sk/kalendar-vyroci-osobnosti-okresov-zvolen--detva-a-krupina-v-roku-2023-oznam/mid/501024/ma0/131329/.html

Rekonštrukcia zvolenskej knižnice je v polovici: Na priečelí obnovia aj ...

Zhruba v polovici je druhá etapa prác na obnove Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Rekonštrukcia je zameraná na obnovu oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovedného oddelenia na prvom poschodí, na práce v skladoch knižnice, ktoré sa nachádzajú v suteréne, a na obnovu fasády tohto historického ...

bystrica.dnes24.sk/okres/zvolen/rekonstrukcia-zvolenskej-kniznice-je-v-polovici-na-prieceli-obnovia-aj-povodny-nazov-399310

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

knižnice č. 635/2005 a podrobnejšie upravuje vnútorné vzťahy SLDK, ako aj pôsobenie SLDK navonok. Článok 2 Názov a sídlo knižnice (1) Úplný názov knižnice je „Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene“. Pre internú potrebu možno používať skratku „SLDK pri TU vo

sldk.tuzvo.sk/sites/default/files/organizacny_poriadok_sldk.pdf