Oddelenia centrálnej sterilizácie • okr. Zvolen a okolie

Nemocnice AGEL Zvolen a.s. VÝROČNÁ SPRÁVA

nemocnicazvolen.agel.sk/o-nemocnici/vyrocne-spra …

NEMOCNICE AGEL ZVOLEN A.S. ZA ROK 2020 Obsah výročnej správy spoločnosti Nemocnice AGEL Zvolen a.s. za rok 2020 Zoznam použitých skratiek 4 01. Úvodné slovo predsedu predstavenstva spoločnosti ... ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE RÁDIODIAGNOSTICKÉ ...

Objednávky | Národný onkologický ústav (NOÚ) - nou.sk

www.nou.sk/objednavky

Oddelenie centrálnej sterilizácie; Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ... Zvolen, 47 043 024 : 372/23/NOU/OIT Z zmysle CP modul eDPN do Ordinis : 1 920,00 € 28.05.2023 : DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04, Bratislava, 35 810 734 : 368/23/NOU/ÚO v zmysle CP - caterigové služby pre 100 účastníkov ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - www.ousa.sk

www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/ostatne-oddele …

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje proces prípravy sterilných zdravotníckych pomôcok na opakované použitie pre oddelenia a ambulancie ústavu. Pracovníci oddelenia vykonávajú zber dekontaminovaných zdravotníckych pomôcok, ich odvoz v prepravných boxoch na Oddelenie centrálnej sterilizácie Národného onkologického ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Národný ústav detských chorôb

nudch.eu/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliz …

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE (OCS) PhDr. Yveta Béressová, vedúca sestra Tel: +421 2 59371 892, e-mail: yveta.beressova@nudch.eu Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) na základe poznatkov z epidemiológie, mikrobiológie, fyziky, chémie i samotného charakteru a použitia zdravotníckej pomôcky v liečebno – preventívnej starostlivosti zabezpečuje ich sterilizáciu a ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Nemocnica AGEL Komárno

nemocnicakomarno.agel.sk/pracoviska/oddelenia/cs …

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) sa zaoberá dekontamináciou, dezinfekciou a sterilizáciou chirurgických nástrojov, nástrojových setov, operačnej bielizne, operačných rukavíc, gumoviek, obväzového materiálu, termolabilného zdravotníckeho materiálu, špeciálnou technikou a zdravotníkmi na túto prácu špeciálne vyškolenými.

MUDr. Halecký Miroslav – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/lekar/mudr-halecky-miroslav-3

ProCare Zvolen. ProCare Prešov. Sportclinic. O nás O nás Svet zdravia a ProCare. Vedenie spoločnosti. Krajší deň . Klinický výskum ... Oddelenie centrálnej sterilizácie, Železničná nemocnica Košice lekár. Kontakt. 055/229 5877. miroslav.halecky@svetzdravia.com.

Centrálna sterilizácia to – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/centralna-sterilizacia- …

Oddelenie centrálnej sterilizácie je začlenené medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené v komplementoch pavilónu LP 180 na prízemí, a to v spojovacej chodbe LP 240-LP180. Má samostatný vchod (vstup je bezbariérový), cez spoločné ...

Zrekonštruované priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie

www.nspnz.sk/2022/03/10/zrekonstruovane-priestor …

Priestory a služby Oddelenia centrálnej sterilizácie boli v roku 2021 pozastavené z dôvodu jej rekonštrukcie. S potešením môžeme oznámiť, že v týchto dňoch Oddelenie centrálnej sterilizácie už v plnom rozsahu poskytuje svoje služby. „Veľmi sa tešíme tejto zmene, ktorá prinesie zefektívnenie práce a…

Oddelenie centrálnej sterilizácie - nusch.sk

nusch.sk/sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA primárka Oddelenia centrálnej sterilizácie Mgr. Marian Petríček, vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) má na starosti prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok, dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok opakovane používaných v liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetky zložky ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie HE – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-centralnej-st …

Oddelenie centrálnej sterilizácie realizuje svoju odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných úkonov a samotnej sterilizácie zdravotníckych pomôcok v komplexe spoločných vyšetrovacích zložiek zdravotníckeho zariadenia. Svoje služby poskytuje jednotlivým oddeleniam zdravotníckeho zariadenia, privátnym ambulanciám a neštátnym zdravotníckym zariadeniam.

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Národný onkologický ústav (NOÚ)

www.nou.sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

PROFIL PRACOVISKA. Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje dekontamináciu, predsterilizačnú prípravu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky používanej v rámci zdravotnej starostlivosti v NOÚ, pri ktorej je využívaná vysoko špecializovaná prístrojová technika a zdravotnícki pracovníci sú na túto ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - Fakultná Nemocnica Trnava

fntt.sk/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliza …

Oddelenia Oddelenie centrálnej sterilizácie Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín. Výťahmi je spojené s Centrálnymi operačnými sálami. Oddelenie centrálnej sterilizácie je vybavené modernou technikou: prekladacie umývačky nástrojov, ultrazvuková umývačka nástrojov, parný, formaldehydový a plazmový sterilizátor ...

Nelôžkové oddelenia - Nemocnica svätého Michala a.s.

nsmas.sk/kategoria/oddelenia/nelozkove-oddelenia

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie (OKBH) je špičkovým pracoviskom Univerzitnej nemocnice – Nemocnice sv. Michala, a. s. v odbore klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie. Sme moderným akreditovaným laboratóriom s technologicky vyspelým vybavením a so zameraním na poskytovanie laboratórnej diagnostiky podľa ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-centralnej-st …

Oddelenie centrálnej sterilizácie je rozdelené na nasledujúce úseky: úsek predsterilizačnej prípravy a prípravy obväzového materiálu, úsek balenia a setovania materiálu, kde sa nachádza aj úsek sterilizácie, aseptická časť, úsek manipulácie so sterilnými zdravotníckymi pomôckami, úsek výdaja sterilných ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/212-sk/oddelenie-centralnej-steriliza …

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) vzniklo v roku 1997 ako súčasť Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. • zabezpečuje pre oddelenia nemocnice presne vymedzený okruh sterilného zdravotníckeho materiálu, nástrojov a zdravotníckych pomôcok, • poskytuje kompletnú predsterilizačnú prípravu, • vykonáva ...

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986, 017 26 ...

www.tsk.sk/buxus/docs/vyrocne_spravy/VS_00610411 …

9001 : 2008. V máji 2017 bol spoločnosťou QSCert spol. s r. o. Zvolen vykonaný recertifikačný audit systému manažérstva kvality a Nemocnica s poliklinikou Považská ... - oddelenie centrálnej sterilizácie g) prostredníctvom ústavnej lekárne h) prostredníctvom verejnej lekárne. Okrem svojej hlavnej činnosti vykonáva ...

Centrálna sterilizácia | Nemocnica AGEL Košice-Šaca

nemocnicakosicesaca.agel.sk/pracoviska/nelozkova …

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje a vykonáva sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, podľa potrieb jednotlivých zložiek primárnej, sekundárnej a následnej liečebnej starostlivosti. ... Profesionálnym prístupom k práci a zodpovednosťou, sa pracovníci centrálnej sterilizácie významne podieľajú na prevencii ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie – Univerzitná Nemocnica – Nemocnica ...

nsmas.sk/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliz …

Oddelenie centrálnej sterilizácie. Na oddelení centrálnej sterilizácie zabezpečujeme dekontamináciu, predsterilizačnú prípravu, sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky, a to s využitím vysoko špecializovanej prístrojovej techniky. Naši zdravotnícki pracovníci ...

Oddelenia – Univerzitná Nemocnica – Nemocnica svätého Michala a.s.

nsmas.sk/kategoria/oddelenia

Neurologické oddelenie – Klinika SZU. Neurologická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity sa nachádza v nemocničnej časti UN – Nemocnice sv. Michala, a.s. (nemocnica Ministerstva vnútra SR) a zabezpečuje diagnostiku, liečbu a v prípade potreby aj dispenzarizáciu (sledovanie) pacientov s celým spektrom neurologických ...

Oddelenie centrálnych operačných sál - Fakultná Nemocnica Trnava

fntt.sk/oddelenia/cos

Oddelenia Oddelenie centrálnych operačných sál Komplex operačných sál (KOS) nachádzajúci sa na I. a II. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín vo FN Trnava bol zriadený v roku 2007. K oddeleniu sa organizačne pričlenilo Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) nachádzajúce sa na prízemí pavilónu vedené spoločným primárom a v tejto koncepcii pracovalo až do roku ...