Oddelenia dlhodobo chorých • okr. Zvolen a okolie

Oddelenie: dlhodobo chorých 01 - Nemocnica Zvolen a.s., Zvolen

www.tvojlekar.sk/P79469205101/nemocnica-zvolen-a …

Oddelenie so špecializáciou dlhodobo chorých s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen a.s., Zvolen. právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. na základe povolenia. Kód oddelenia: P79469205101.

Nemocnica AGEL Krupina

nemocnicakrupina.agel.sk/index.html

Oddelenie dlhodobo chorých II. Ortopédia. Nemocnica Zvolen. Nemocnica Krupina sa od 1. decembra 2010 stala pracoviskom akciovej spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL. Naším cieľom je vytvorenie modelového projektu dvoch čiastočne špecializovaných moderných nemocníc, kedy jedna bude plniť úlohu poskytovateľa ...

Oddelenia | Nemocnica AGEL Krupina

nemocnicakrupina.agel.sk/pracoviska/oddelenia.html

Oddelenie dlhodobo chorých I. 045/5550 934 (7,00 – 15,30) detail oddelenia: ... 045/ 5550 940: detail oddelenia: Rádiologické pracovisko – Nemocnica Agel, Zvolen a.s. - prevádzka Krupina. 045 5550 986: detail oddelenia: Sme členom Skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Oddelenie dlhodobo chorých tv P81577205101 - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-dlhodobo-chor …

O oddelení. Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobo liečebnú, rehabilitačnú a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chronicky chorých. Na oddelenie dlhodobo chorých sú prijímaní pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku. Oddelenie má k dispozícii 30 lôžok.

ODCH - oddelenie dlhodobo chorých - Hospital-Bojnice.sk

www.hospital-bojnice.sk/zdravotna-starostlivost/ …

Stručná charakteristika oddelenia. Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) sa riadi koncepciou odboru geriatria, poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb dospelého veku, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, ale vyžaduje liečbu, rehabilitáciu ...

Nemocnica Banská Štiavnica – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-banska-stiavn …

Primárne sa zameriava na poskytovanie následnej starostlivosti pre chronických a dlhodobo chorých pacientov. Polikliniky ProCare 0907 888 999. ... ProCare Zvolen. ProCare Prešov. Sportclinic. O nás ... Oddelenie dlhodobo chorých +421 (0) 45 6942 363: Rádiologické oddelenie (RDG) +421 (0) 45 6942 211:

Oddelenie dlhodobo chorých | Nemocnica AGEL Levice

nemocnicalevice.agel.sk/pracoviska/oddelenia/odc …

Návštevné hodiny: 14:00 - 18:00. Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy a ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabiltáciu a ...

Oddelenie dlhodobo chorých - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-dlhodobo-chor …

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť polymorbídnym dospelým pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje pokračovanie v indikovanej liečbe, ošetrovanie, rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.

Oddelenie dlhodobo chorých PE – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie-dlhodobo-chorych-pe

Oddelenie dlhodobo chorých. Oddelenie poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie sa prijímajú pacienti nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj ...

ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH - SNZobor

snzobor.sk/lozkove-oddelenia/oddelenie-dlhodobo- …

037/ 6941 258. vedúca sestra. Mgr. Ľudmila Balážová. 037 6941 505. Oddelenie. Inšpekčná izba sestier: 037/ 6941 506. Dokumentácia: 037/ 6941 602.

Oddelenie dlhodobo chorých I. | Nemocnica AGEL Krupina

nemocnicakrupina.agel.sk/pracoviska/oddelenia/od …

Oddelenie dlhodobo chorých I. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickými chorobami, ktorých stav si nevyžaduje ďalšiu diagnostiku. Liečba sa zameriava na rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných sebaobslužných činností. Najčastejšie hospitalizujeme:

Geriatrické oddelenie mi P66599060101 – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/geriatricke-oddelenie-m …

Oddelenie sa nachádza v pavilóne E, na prízemí. Stanovisko sestier GERIATRIA: +421 56 641 6889. Primár GERIATRIA: +421 56 641 6886. Vedúca sestra: +421 56 641 6888. Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com. Nemocnica Svet zdravia Michalovce. Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce.

Oddelenie dlhodobo chorých | Nemocnica AGEL Handlová

nemocnicahandlova.agel.sk/pracoviska/lozkove-odd …

Oddelenie dlhodobo chorých je určené pacientom, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný, majú stanovenú liečbu, pacientom s poruchami pohybového aparátu, po operačným výkonoch s potrebou dlhodobej následnej komplexnej rehabilitácie. Pacienti sú prijímaní na základe odborného odporúčania z iných lôžkových oddelení ...

Oddelenie dlhodobo chorých (29 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/oddelenie-dlhodobo-chorych

Oddelenie dlhodobo chorých, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Pridať hodnotenie. Liečenie dlhodobo chorých pacientov po cievnych, mozgových príhodách, po zlomeninách, po zhoršení pohyblivosti, degeneratívnom poškodení mozgu a s poruchami pamäti. www.fnsppresov.sk Hollého 14 , 081 81 Prešov Kontakty.

Oddelenie dlhodobo chorých - Nemocnica svätého Michala a.s.

nsmas.sk/kosice/oddelenia-kosice/oddelenie-dlhod …

Oddelenie dlhodobo chorých. Oddelenie dlhodobo chorých je určené pre liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročne diagnostické a terapeutické postupy, ale je potrebné u nich zaistiť dlhodobú liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu zdravotníckymi pracovníkmi. Najčastejšie ...

Oddelenie dlhodobo chorých - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-dlhodobo-chor …

Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre 21 pacientov podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. ... ProCare Zvolen. ProCare Prešov. Sportclinic. O nás O nás Svet zdravia a ProCare. Vedenie spoločnosti. ... Oddelenie dlhodobo chorých bs P25705205102. Nemocnica ...

ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH - Nemocnica Hlohovec

nemocnicahlohovec.sk/oddelenie-dlhodobo-chorych

ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH. Liečebňa pre dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom nad 18 rokov, s komplikáciami chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu. Diagnostický proces je ukončený, akútny stav ...

Oddelenie dlhodobo chorých | Univerzitná nemocnica Bratislava - UNB.SK

www.unb.sk/187-sk/oddelenie-dlhodobo-chorych

Oddelenie dlhodobo chorých Nemocnica akad. L. Dérera Limbová 5 Bratislava 833 05 primár: 02/ 59542250, stefania.moricova@kr.unb.sk vedúca sestra: 02/59542877, anna.mihockova@kr.unb.sk lekárka izba: 02/59542879 oddelenie: 02/59542878 fax: 02/59542958

Oddelenie dlhodobo chorých - Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov

www.fnsppresov.sk/oddelenia/oddelenie-dlhodobo-c …

Oddelenie dlhodobo chorých Na oddelení dlhodobo chorých je poskytovaná komplexná starostlivosť pacientom dlhodobo chorým, po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu, pacientom s chronickými ochoreniami, pacientom po náhlych cievnych mozgových príhodách, onkologickým pacientom, imobilným pacientom, pacientom v terminálnom štádiu života. Poskytujeme ...

Oddelenie dlhodobo chorých I. | Nemocnica AGEL Krupina

nemocnicakrupina.agel.sk/zamestnanci-nemocnice/o …

Nemocnica Zvolen; Virtuálna prehliadka; Cenník platených výkonov; Cenník vyšetrení pre potreby cudzineckej polície; ... Zamestnanci nemocnice Oddelenie dlhodobo chorých I. Oddelenie dlhodobo chorých I. MUDr. Ján Melich, MPH. primár ODCH. 045/5550 944: jan.melich@nzv.agel.sk: