Oddelenia nukleárnej medicíny • okr. Zvolen a okolie

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz ambulance a laboratoře nukleární medicíny. Nabízíme diagnostiku a léčbu pomocí otevřených radioaktivních zářičů.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

Informácie o PET/CT | Nemocnica AGEL Zvolen

nemocnicazvolen.agel.sk/pracoviska/oddelenia/pet …

1. Všeobecné informácie o PET/CT. PET/CT je jedna z najmodernejších diagnostických vyšetrovacích metód, ktorá v sebe spája dve základné modality a to – počítačovú tomografiu (CT) a pozitrónovú emisnú tomografiu (PET). Ide o kombináciu morfologického a funkčného - metabolického vyšetrenia, ktoré sa najčastejšie ...

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

www.inmm.sk/banska-bystrica/agel-diagnostic-petc …

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice a Banská Bystrica. Špičkové pracovisko v odbore nukleárnej medicíny. ... PET/CT pracovisko v Banskej Bystrici prevádzkuje Nemocnica Agel Zvolen v priestoroch prenajatých od INMM. Prácu tu vykonávajú zdravotnícki pracovníci INMM, ktorí sú podľa §58 zákona č.311/2001 Z.z ...

História slovenskej nukleárnej medicíny | proLékaře.cz

www.prolekare.cz/casopisy/nuklearni-medicina/201 …

História založenia Oddelení nukleárnej medicíny v rokoch 1951–2015 (64 rokov) Bratislava 1 1951 Onkologický ústav (OÚSA, LF UK, SZU) Košice 1954 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Bratislava 2 1958 Oddelenie nukleárnej medicíny FN. Martin 1960 Oddelenie nukleárnej medicíny FN.

O nás | IZOTOPCENTRUM

www.izotopcentrum.sk/svk/o-nas

Oddelenie nukleárnej medicíny v nitrianskej nemocnici začalo svoju činnosť v roku 1986 prácou RIA laboratória, pokračovalo jednoduchými vyšetreniami na dostupných prístrojoch. Od 1. októbra 2004 sa pracovisko osamostatnilo od FN a začalo pracovať ako IZOTOPCENTRUM, s.r.o. – Oddelenie Nukleárnej Medicíny. Plníme služby pre ...

Spektrum požadovaných vyšetrení nukleárnej medicíny pri k...

www.prolekare.cz/casopisy/nuklearni-medicina/201 …

6 Oddelenie nukleárnej medicíny, Reimanus s. r. o., Prešov, Slovensko, 7 INMM Košice & Agel diagnostics s. r. o., Pracovisko Banská Bystrica, Slovensko sbalogov@ousa.sk. Zdroje 1. Talbot JN, Gutman F, Huchet V, et al. Utilité clinique de la tomographie par émission de positons dans le cancer de la prostate. Presse Med 2007;36:1794-806

Oddelenie nukleárnej medicíny – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/typ-oddelenia/oddelenie-nuklearne …

Zvolen; Kategória. Filtrovať. Oddelenie nukleárnej medicíny. 27.09.2017 Oddelenie nukleárnej medicíny mi P66599047501. Odoberajte novinky e-mailom. Kategória E-mail (Required) (Required) ...

Z histórie pracovísk | Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a ...

www.ssnm.sk/z-historie-pracovisk

1968 bolo vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc., ktorá túto funkciu vykonávala až do jej odchodu do starobného dôchodku v roku 1987. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a ...

Pracoviská | Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

www.ssnm.sk/pracoviska

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny (ODIR a ONM), Nemocnica Poprad, a.s. Adresa: Banícka 803/28 058 45 Poprad primár: MUDr.

Oddelenie nukleárnej medicíny mi P66599047501 - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-nuklearnej-me …

ONM v Michalovciach je špecializované nelôžkové, diagnostické, nadregionálne pracovisko, ktoré poskytuje svoje služby pre klientelu rozsiahlej spádovej oblasti, za ktorými museli pacienti v minulosti cestovať minimálne do Košíc či Prešova. Naše oddelenie je zatiaľ jediným pracoviskom nukleárnej medicíny v sieti nemocníc Svet zdravia, a.s.

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny - inmm.sk

www.inmm.sk

Vítame Vás na stránkach nášho pracoviska, ktoré poskytujú základné informácie o odbore nukleárna medicína a stručné popisy jednotlivých vyšetrení zoradených tematicky podľa jednotlivých odborov. Očakávame, že prinesú dynamickejšiu spoluprácu medzi naším pracoviskom a klinickými lekármi. Ďakujeme za Vašu ...

MUDr. Málincová Monika – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/lekar/mudr-malincova-monika-2

ProCare Zvolen. ProCare Prešov. Sportclinic. O nás O nás Svet zdravia a ProCare. Vedenie spoločnosti. Krajší deň . Klinický výskum ... Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Michalovce primár

Vlado Vondrak - Ahoj, ak má niekto záujem... Oddelenie... | Facebook

www.facebook.com/univerzita.palackeho/posts/5733 …

Ahoj, ak má niekto záujem... Oddelenie Nukleárnej Medicíny v Nitre prijme do trvalého pracovného pomeru lekára s perspektívou ďalšej špecializácie v...

Oddelenie nukleárnej medicíny - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

vedúci lekár. 052 / 7125 811. Oddelenie nukleárnej medicíny je od 01.09.2007 organizačne začlenené pod oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny. Vykonáva in vivo vyšetrenia. Vedúcim oddelenia je vedúci lekár priamo podriadený primárovi oddelenia rádiológie a nukleárnej medicíny.

Izotopcentrum, s. r. o. - MUDr. Andrej Vondrák - Vysetrenie.sk

vysetrenie.zoznam.sk/ambulancia/5486/izotopcentr …

Oddelenie nukleárnej medicíny v nitrianskej nemocnici začalo svoju činnosť v roku 1986 prácou RIA laboratória, pokračovalo jednoduchými vyšetreniami na dostupných prístrojoch. V rámci udržania trendu v odbore bolo potrebné inovovať prístrojovú techniku, ktorá už bola morálne zastaralá, a hlavne rozšíriť možnosti ...

Diagnostické oddelenie - www.ousa.sk

www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/kliniky-a-lozk …

Diagnostická časť: Vyšetrenia sú realizované na diagnostických zariadeniach, ktoré umožňujú záznam a vyhodnotenie vyšetrení rôznych orgánov a systémov pomocou dynamických, statických, celotelových a tomografických metód. Okrem konvenčných scintigrafických vyšetrení ako je gamagrafia skeletu, obličiek, pľúc, srdca ...

MUDr. Marína Arpášová » Linkos.cz

www.linkos.cz/lide/mudr-marina-arpasova

UN Bratislava, Oddelenie nukleárnej medicíny (Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Staré Mesto) E-mail: Marina.arpasova@ post.sk Odborné práce publikované na Linkos.cz. Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze ...

História onkológie na Slovensku | proLékaře.cz

www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/201 …

Rádioterapeutické oddelenie v Martine vzniklo v 20. rokoch minulého storočia z oddelenia rádiológie a v roku 1958 vzniklo samostatné onkologické oddelenie. V roku 1967 sa odčlenilo oddelenie nukleárnej medicíny a vzniklo oddelenie rádioterapie a onkológie, ktoré je teraz súčasťou Onkologického centra MFN v Martine.

Žiadanka o scintigrafické vyšetrenie - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Žiadanka o scintigrafické vyšetrenie - Nemocnica Poprad, a. s. Na poskytovanie tých najlepších služieb používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na ...

História nukleárnej medicíny (oddelenia a kliniky NM) v Košiciach

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/n …

1968 – vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a to gamagrafom a gamakamerou. 1987 – primárom ONM stal doc. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.

História - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Dňa 01.09.2007 sa oddelenie nukleárnej medicíny stáva organizačne časťou oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie a nukleárnej medicíny Nemocnice Poprad, a.s., ktoré vedie prim. MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA. V roku 2008 nastupuje na oddelenie MUDr.