Inšpekcie

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene) - Kde nás nájdete ...

Kde nás nájdete. Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia J. C. Hronského 1 960 01 Zvolen (budova Národného lesníckeho centra, blízko železničnej stanice Zvolen mesto)

www.mpsr.sk/slovenska-lesnicko-drevarska-inspekcia/kde-nas-najdete/47-186-1358

Kontakt | ŠÚKL - sukl

Fax: 00421/2/55 56 41 27. Centrálny e-mail a poskytovanie informácií: info@sukl.sk. Informácie pre médiá: media@sukl.sk. Systém rýchlej výstrahy / Rapid Alert: 00421/903 25 19 79.

www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/kontakt

SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene) - Kontakty ...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia. Aktuality / Oznamy; Hlavná stránka; Systém náležitej starostlivosti; SLDI; Postavenie; Oprávnenia; Podávanie podnetov na nelegálnu ťažbu dreva; Kde nás nájdete; Kontakty. Linky; Kontakty. 2000 SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene)

www.mpsr.sk/slovenska-lesnicko-drevarska-inspekcia/kontakty/47-186-3

Inšpekcia, dozor, overovanie - IDO s.r.o. - kontakt

Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. Sídlo firmy: J. Jesenského 1054/44 960 03 Zvolen Slovenská republika. IČO: 47 355 301 IČ DPH: SK2023834054 ... Michal MACIAK konateľ spoločnosti J. Jesenského 1054/44 960 03 Zvolen tel.: +421 918 711 811 maciak.michal@ido-sro.sk: Ing. Róbert VEREB technický manažér, inšpektor PPO

ido-sro.sk/kontakt.html

Slovenská inšpekcia životného prostredia | Slovenský Rybársky Zväz – 95 ...

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - ÚSTREDIE: Útvar inšpekcie ochrany vôd všetky okresy SR +421 2 654 23 181 +421 2 654 26 950 70 insp ... Zvolen, Detva, Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Krupina, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Levice, Rožňava +421 48 414 65 18

www.srzrada.sk/slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia/

Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o., Zvolen, J. Jesenského - kontakt a ...

0908 740 124. ido@ido-sro.sk. Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44. 960 03 Zvolen. Ďalšie kontakty Kontaktovať e-mailom. Problematika určených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových, inšpekcioa zvárania a nedeštruktívne skúšanie, overenie splnenia požiadaviek pre výkon určených činnosti.

www.azet.sk/firma/1163851/inspekcia-dozor-overovanie-s-r-o/

SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene) - MPRV SR

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia odhaľuje a potiera nelegálnu činnosť pri ťažbe dreva, jeho uvádzaní na trh a pri uvádzaní výrobkov z dreva na trh. ... Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia J. C. Hronského 1 960 01 Zvolen 1; Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu ...

www.mpsr.sk/slovenska-lesnicko-drevarska-inspekcia/podavanie-podnetov-na-nelegalnu-tazbu-dreva/47-186-1357

Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. Company Profile | Zvolen, Slovakia ...

Find company research, competitor information, contact details & financial data for Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. of Zvolen. Get the latest business insights from Dun & Bradstreet. D&B Business Directory HOME / BUSINESS ... Address: J.Jesenského 1054/44 Zvolen, 960 01 Slovakia

www.dnb.com/business-directory/company-profiles.in%C5%A1pekcia_dozor_overovanie_sro.be9204b34c889a54572bd6ed4d22ce11.html

SLOVENSKÁ LESNÍCKO-DREVÁRSKA INŠPEKCIA (vo Zvolene) - SLDI ...

SLDI. Prvého júla nadobudol účinnosť zákon č. 113/2018 Z. Z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení ...

www.mpsr.sk/slovenska-lesnicko-drevarska-inspekcia/sldi/47-186-1354

Inšpekcia a certifikácia Zvolen (17 výsledkov) - Azet.sk

Inšpekcia a certifikácia - Zvolen (17 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Podnikateľské a hospodárske inštitúcie Inšpekcia a certifikácia Certifikačné, inšpekčné a revizné služby (1 256) Zobraziť viac kategórií a lokality. Všetky lokality. Slovensko ...

www.azet.sk/katalog/inspekcia-a-certifikacia/zvolen/

Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán dohľadu nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 20 ods. 14 citovaného zákona, vypracovala a následne zrealizovala národný sektorový program zameraný na ...

www.soi.sk/

Certifikácia, inšpekcia a revízia Zvolen - Azet.sk

Certifikácia, inšpekcia a revízia - Zvolen (16 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Certifikácia, inšpekcia a revízia Certifikácia (68) Elektrorevízie (1 073) Energetická certifikácia (221) Inšpekčné úrady (68) Zobraziť viac kategórií a lokality. Kalibrácia ...

www.azet.sk/katalog/certifikacia-inspekcia-a-revizia/abc/zvolen/

Kontakty | IBO.sk

IBO ZVOLEN - predajňa PRE LES a ZÁHRADU a POĽOVNÍK . SC Europa, Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen, Slovakia Europe (1. poschodie, vedľa predajne Dráčik) ... Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor výkonu dozoru. tel. č.: 032/6400 109. fax č.: 032/6400 108. Email: info@soi.sk. Hore. Obchodné podmienky.

www.ibo.sk/kontakty

Zoznam dozorov - gis.nlcsk.org

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia Bobrovec, okr: Liptovský Mikuláš 24-06-2020 07-12-2020 Protokol a-z lokomat, s.r.o., IČO: 31617034 Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia Zvolen, okr: Zvolen

gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/ZoznamDozorovSLDI

INŠPEKCIA Dozor OVEROVANIE - Zvolen - Infobel

In Zvolen, Infobel has listed 7,117 registered companies. These companies have an estimated turnover of € 1.803 billions and employ a number of employees estimated at 19,713. The company best placed in Zvolen in our national ranking is in position #27 in terms of turnover. More info about INŠPEKCIA Dozor OVEROVANIE

www.infobel.com/en/slovakia/inspekcia_dozor_overovanie/zvolen/SK100364065/businessdetails.aspx

Zvolen – Wikipedie

Zvolen (maďarsky Zólyom, německy Altsohl) je slovenské okresní město v Banskobystrickém kraji, 18 km jižně od Banské Bystrice na jihu Zvolenské kotliny u soutoku Hronu a Slatiny. V roce 2017 zde žilo přes 42 600 obyvatel a Zvolen tak byl 12. největším slovenským městem .

cs.wikipedia.org/wiki/Zvolen

MI&JA s. r. o., Zvolen, Š. Moyzesa - kontakt, fakturačné údaje a ...

No čo mám povedať jednoducho služby ako sa patrí. Sme nadmerné spokojní s firmou Mi&Ja a vrelo odporúčame ďalším zákazníkom. Rýchle jednanie, vysoká odbornosť, kvalitná a rýchla práca, ochotné vedenie a pracovníci a všetko to za prijateľnú cenu čo všetko si môžme prijať? Mgr. Valér Gajtanski Zvolen

www.azet.sk/firma/635000/mi-amp-ja-s-r-o/

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí - SOI

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí. Slovenská obchodná inšpekcia NIE JE oprávnená riešiť: Podania a dopyty, týkajúce sa kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji. Príslušným orgánom dozoru je Štátna ...

www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Banskobystrický kraj | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Banskobystrický kraj. Právoplatné rozhodnutia za 23. týždeň 2021 [pdf, 457 kB] Právoplatné rozhodnutia za 26. týždeň 2021 (pdf, 556 kB) Právoplatné rozhodnutia za 29. týždeň 2021 ( pdf, 796 kB) Právoplatné rozhodnutia za 32. týždeň 2021 [pdf, 399 kB] Pr ávoplatné rozhodnutia za 45. týždeň 2021 [pdf, 504 kB]

www.soi.sk/sk/Pravoplatne-rozhodnutia/Prvostupnove/Banskobystricky-kraj.soi

Národný inšpektorát práce - Orgán štátnej správy v oblasti ...

Národný inšpektorát práce v rámci spolupráce s Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied žiada odbornú verejnosť - podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby z oblasti stavebníctva - o zapojenie sa do online prieskumu, týkajúceho sa informácií o vysielaní zamestnancov na výkon služby do iného členského ...

www.ip.gov.sk/

Inšpekcia, dozor, overovanie - IDO s.r.o. - činnosti s určenými ...

Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. Naša spoločnosť sa zaoberá problematikou súvisiacou s určenými technickými zariadeniami, určenými činnosťami a činnosťami na určených technických zariadeniach podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 205/2010 Z.z. a zákona číslo 513/2009 Z.z.

ido-sro.sk/

Zvolen24.sk - Slovenská obchodná inšpekcia vysvetľuje, ako... | Facebook

Slovenská obchodná inšpekcia vysvetľuje, ako je to s mesačnými zálohovými platbami.

www.facebook.com/Zvolen24/posts/3355971784435877/

Inšpekcia v sociálnych veciach na rok 2023 - ZMOS

Bratislava – 31. januára 2023 - Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. ... Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Email: webyportal@webygroup.sk www.webygroup.sk. Informácie o stránke: Vyhlásenie o ...

www.zmos.sk/inspekcia-v-socialnych-veciach-na-rok-2023-oznam/mid/405616/.html