Juhočeská univerzita • okr. Zvolen a okolie

Britské centrum Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Hlavní činností centra jsou knihovní služby, anglické semináře, kluby s anglickými spisovateli, přednášky rodilých mluvčí, výstavy a jazykové kurzy. Součástí centra je obsáhlá knihovna. Jediný regionální organizátor cambridgeských jazykových zkoušek.

Goethe-Zentrum Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Centrum nabízí nejrůznější kulturní programy, jazykové kurzy a zkoušky, knihovnický a informační servis.

ZSF - Zdravotně sociální fakulta JU

www.zsf.jcu.cz/cz

Informace pro uchazeče a budoucí studenty Zdravotně sociální fakulty JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení. Kontakty studijní oddělení. E-přihláška. ZSF. 01.06.2023.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univer …

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU, latinsky Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Českých Budějovicích. Má 8 fakult a profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Úvod

www.jcu.cz/cz

Jihočeská univerzita opět uspěla ve s... Více informací. Přijďte k nám. studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty na JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení.

PF JU - Pedagogická fakulta JU

www.pf.jcu.cz/cz

Všechny informace pro uchazeče a budoucí studenty Pedagogické fakulty JU. Vše o přijímačkách. E-přihláška. Přijímací řízení. Studijní programy. Celoživotní vzdělávání. Studijní oddělení. E-přihláška. PF.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přijímací řízení

www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Abyste se mohli přijímacího řízení zúčastnit, je třeba se včas přihlásit. Většina fakult přijímá přihlášky do konce března. Konkrétní termíny si pohlídejte na stránkách fakult. Na většinu oborů se přihlásíte online díky E-přihlášce. U některých oborů je nezbytné poslat poštou vytištěnou přihlášku s ...

Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

www.frov.jcu.cz/cz

Prohlédněte sisoučásti fakulty, pracoviště. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický /VÚRH/. Ústav akvakultury a ochrany vod /ÚAOV/. Ústav komplexních systémů /ÚKS/. Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz /CENAKVA/.

Testové otázky - Zdravotně sociální fakulta JU - jcu.cz

www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/testove-otazky

Testové otázky - Zdravotně sociální fakulta JU. Úvod. Uchazeči. Testové otázky.

Fakulta zemědělská a technologická - FZT

www.fzt.jcu.cz/cz

Volná pracovní místa na FZT JU. Chcete pracovat na Fakultě zemědělské a technologické JU? Výběrová řízení.

doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D. – Fakulta životního ... - UJEP

www.fzp.ujep.cz/martin-neruda

NERUDA, M., NERUDA, R. (2002) Sledování kvantitativních a kvalitativních vlastností vody na horní Ploučnici metodou neuronových sítí, sborník z konference Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia IV., 14. září 2001, Technická univerzita Zvolen, s. 145-153.

Analýza metod násobení a jejich aplikace do didaktických pomůcek – Bc ...

theses.cz/id/re50rz

Při zpracování bude zvolen následující postup: ... Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. BOUDOVÁ, Anna. <i>Analýza metod násobení a jejich aplikace do didaktických pomůcek</i> [online]. České Budějovice, 2023 [cit ...

Chci studovat na „pedáku“ – průvodce přijímačkami na Pedagogickou fakultu

chci-studovat.pf.jcu.cz

Opatření děkanky č. 3/2023, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2023/2024 v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Psychologie. Přihlášky ke studiu v tomto programu lze podávat v ...

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. - Publikace – VUT

www.vut.cz/lide/marie-blahutkova-136611/publikace

Medica Sportiva Bohemica &Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2022. s. 89-89. ISSN: 1210-5481. Detail. BLAHUTKOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S. Vliv antického tréninkového systému τετρaδα na rozvoj osobnosti vysokoškoláků - pilotní studie. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference DISPORTARE 2022.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Studijní programy

www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/studijni-programy

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Bakalářský. Prezenční. 3 roky. čeština. PřF. Aplikovaná fyzika. Aplikovaná fyzika.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - E-přihláška - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/e-prihlaska

E-přihláška. Přijímací řízení probíhá na fakultách, podmínky přijímacího řízení vyhlašuje děkan příslušné fakulty. Ve formuláři E-přihlášky jsou nabízeny pouze ty obory, které příslušné fakulty umožňují registrovat v elektronické podobě. Pouze k přihlášení ke studiu těchto oborů je možné ...

Ekonomická fakulta JU - EF - jcu.cz

www.ef.jcu.cz/cz

Přednáška Ing. Jiřího Rusnoka na EF JU. Více informací. Přijďte k nám. studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty Ekonomické fakulty JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. E-přihláška.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - O univerzitě - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/univerzita/o-univerzite

Studium na Jihočeské univerzitě není jen o zajímavých programech, ale i o široké nabídce kurzů v cizích jazycích. Jihočeská univerzita rozvíjí úzkou spolupráci s více než 450 univerzitami po celém světě, podporuje zahraniční studijní a výzkumné cesty studentů a akademických pracovníků a nabízí mnoho příležitostí k výměnným pobytům a sdílení zkušeností.

Portál JU - E-Přihláška - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.h …

E-Přihláška - Portál JU Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky JU. Vstupní stránka portálu JU

Portál JU - Přijímací řízení - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-ri …

Informace o přijímacím řízení. Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej . Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě. Toto číslo zpravidla sděluje uchazeči fakulta při ...

FF - Filozofická fakulta JU - jcu.cz

www.ff.jcu.cz/cz

Projekty, věda. Filozofická fakulta se orientuje primárně na základní výzkum, na jehož bázi dlouhodobě rozvíjí vzdělání v tradičních historických, filologických a uměnovědných oborech s cílem reflexe, analýzy a ochrany kulturního dědictví a péče o jazyk. Více informací.

Portál JU - Prohlížení - jcu.cz

wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl

The aim of the thesis was to find out the knowledge of the pupils in secondary schools about providing the first aid, and subsequent comparation of the results between secondary medical school and other, nonmedical schools. The knowledge of the first aid was found out by means of questionnaires.

PŘF - Přírodovědecká fakulta JU

www.prf.jcu.cz/cz

studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty na Přírodovědecké fakultě JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení. Kontakty studijní oddělení. E-Přihláška. PŘF.

Vítejte - Portál JU - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal

Upozornění z HelpDesku JU. Odstávka EGJE. V pondělí 22.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních ... Odstávka EGJE. Dnes 20.4.2023 od 11:00 do 12:00 proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legistivních úprav ... Odstáaka EGJE.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Ostatní pracoviště

www.jcu.cz/cz/univerzita/ostatni-pracoviste

Ostatní pracoviště. Rektorát. Centrum informačních technologií. Britské Centrum. Goethe centrum. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Akademická knihovna JU. Nakladatelství JU. Koleje a menzy.