České vysoké učenie technické • okr. Zvolen a okolie

Výzkumné centrum průmyslového dědictví

Centrum se zaměřuje na architektonická, stavebně technická, ekologická a ekonomická kritéria výzkumu, záchranu a nového využití technických památek.

383 kmČeská republika Praha 6, Thákurova 9 + pobočka

Kloknerův ústav ČVUT

Ústav je zaměřen na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství a diagnostiku.

Výpočetní a informační centrum

Pracoviště zajišťuje správu a podporu informačního systému, knihoven a multimediální výuky.

České vysoké učení technické v Praze

Ústav zajišťuje výuku v oblasti fyziky. Přednášky podávají studentům základní poznatky z klasické i moderní fyziky, a to v ucelené formě a na dostatečně vysoké matematické úrovni. Nedílnou součástí tohoto kurzu jsou povinná laboratorní cvičení, doporučená …

Technologické a inovační centrum

Nabídka komplexní podpory, prostor a služeb pro začínající inovační firmy.

Katedra teoretické informatiky Fakulty informačních technologií

Katedra je zaměřena na základní výzkum v oblasti teorie automatů, formálních jazyků, gramatik, překladačů, v oblasti stringologie a arbologie.

Ústav urbanismu Fakulty architektury

Ústav je v pedagogické, teoretické a praktické činnosti zaměřen na urbanismus, územní plánování a tvorbu krajiny.

České vysoké učení technické v Praze - E-shop

Nabízíme internetový prodej skript, odborné a vědecké literatury.

388 kmČeská republika Praha 6 - Dejvice, Bílá 2571/6 + pobočka

Ústav tělesné výchovy a sportu

Ústav zajišťuje výuku tělesné výchovy, letní a zimní sportovní kurzy a sportovní akce s různým sportovním zaměřením.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Plánování a řízení krizových situací. V navazujícím magisterském studiu obor Civilní nouzové plánování. Katedra zdravotnických oborů a ochrany …

Ústav pro bakalářská studia Fakulty dopravní

Výuka je zaměřena na logistiku v souvislosti zejména s železniční, silniční a říční dopravou, ale i dopravou leteckou.