Obecné úrady, samospráva

Zastupitelstvo obce – Wikipedie

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.

cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_obce

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ - Ministerstvo vnitra České republiky

V České republice byl zvolen tzv. spojený model veřejné správy, tzn., že obce a kraje vykonávají vedle svých samosprávných působností také státní správu v přenesené působnosti. 6 Sládeček Vladimír, Obecné správní právo, 3. aktualizované a upravené vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2013, str. 25.

www.mvcr.cz/sluzba/soubor/kapitola-1-organizace-a-cinnost-verejne-spravy-studijni-podklady-sss.aspx

Zvolen

Samospráva; Symboly mesta ; ... Oznámenie o spôsobe, mieste a termíne podávania delegačných listín do špeciálnej volebnej komisie v meste Zvolen. O Z N Á M E N I E_špec_web.pdf (96.2 kB) Zverejnené 6.10.2022 -afa-OZNÁMENIE o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie.

www.zvolen.sk/

Zvolen – Wikipedie

Zvolen (maďarsky Zólyom, německy Altsohl) je slovenské okresní město v Banskobystrickém kraji, 18 km jižně od Banské Bystrice na jihu Zvolenské kotliny u soutoku Hronu a Slatiny. V roce 2017 zde žilo přes 42 600 obyvatel a Zvolen tak byl 12. největším slovenským městem .

cs.wikipedia.org/wiki/Zvolen

Obecné úrady - Zvolen — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Obecné úrady v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Urady/Obecne-urady/Zvolen.html

Obecné úrady Zvolen (23 výsledkov) - Azet.sk

Obecné úrady - Zvolen (23 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Samosprávne kraje - VÚC Obecné úrady Všetky lokality. Slovensko ... Samospráva obce, obecné dokumenty, dane a poplatky, informácie pre občanov. www.velkaluka.sk Veľkolúcka 1219/39 , 962 31 Veľká Lúka Kontakty.

www.azet.sk/katalog/obecne-urady/zvolen/

Mestský úrad Zvolen - Otváracie, úradné a stránkové hodiny

Daňové úrady - úradné hodiny na podávanie daňových priznaní; Environmentálne organizácie; Kataster (katastrálny odbor) Klientske centrá úradov Ministerstva vnútra; Matričný úrad; Mestské a obecné úrady; Ministerstvá; Najvyšší kontrolný úrad; Národný bezpečnostný úrad; Národný inšpektorát práce

www.otvaracie-hodiny.sk/product/mestsky-urad-zvolen-503/

Obecné úrady Zvolen | Zlaté stránky

Porovnajte 20 firiem v lokalite Zvolen: Okresný úrad Zvolen, Mesto Zvolen - mestský úrad, Obec Kováčová, Obec Kováčová, Obec Breziny - obecný úrad, Obec...

www.zlatestranky.sk/firmy/Zvolen/q_obecn%C3%A9+%C3%BArady/1/

Okresný úrad Zvolen, Zvolen - Tel.: +421961632... >> Úrady krajské ...

Okresný úrad Zvolen Úrady krajské, okresné, mestské a obecné vo Zvolene. Námestie SNP 35/48 96108 Zvolen +421961632901; Kategória Úrady krajské, okresné, mestské a obecné. Dalšie možnosti. MediatelYext Overte si, ako sa zobrazujú firemné kontakty na iných stránkach.

www.zlatestranky.sk/firmy/Zvolen/H3102906/Okresn%C3%BD+%C3%BArad+Zvolen/

Obecné úrady — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Obecné úrady v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Urady/Obecne-urady/

Administrativní dělení Slovenska – Wikipedie

1918–1928: Župy v Česko-Slovensku (1918–1928) 1928–1938: Krajinské zřízení 1928–1938 a 1945–1948. 1939–1945: Župy v době Slovenské republiky (1939–1945) 1949–1960: Krajské zřízení (1949–1960) 1960–1990: Krajské zřízení (1960–1990) 1990–1996: Administrativní dělení Slovenska v letech 1990–1996.

cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Slovenska

MIESTNE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY - EuroEkonóm.sk

Miestne orgány štátnej správy so špec. platnosťou. – ich existencia je poriadená príslušným ministerstvám alebo iným ústredným orgánom štátnej správy. Jej organizačnú základňu tvoria: a) správne orgány, ktorých pôsobnosť sa kryje s územnými celkami určenými zákonom NR SR. o územnom a samosprávnom členení.

www.euroekonom.sk/ekonomika/pravo/miestne-organy-statnej-spravy-a-samospravy/

Spoločné obecné úrady, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Miestna štátna správa, územná samospráva. Miestna štátna správa. Územná samospráva. Európska charta miestnej samosprávy. Zákonná úprava územnej samosprávy. ... Spoločné obecné úrady. Prehľad spoločných obecných úradov. Predkladanie správy o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu.

www.minv.sk/

Obecné úrady, samospráva - Inštitúcie a organizácie - ČR - Info-Presov.sk

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na prevenci kriminality v obci.

www.info-presov.sk/katalog/institucie-a-organizacie/obecne-urady-samosprava/stat-1-ceska-republika-strana-1.html

Seniori - MPSVR SR - Slovensko

Pokiaľ nemajú takýto seniori žiadnych príbuzných, mala by sa o nich postarať samospráva. Mestské/miestne/obecné úrady by mali zistiť, ktorí seniori sú osamelí a nemajú nikoho, kto im pomôže najmä pri nákupoch a zásobovaní a zabránení sociálnej izolácii. ... RÚVZ Zvolen. 045/555 23 58. zv.epid@uvzsr.sk. RÚVZ Žiar nad ...

www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/seniori.html

Obecné úrady, samospráva - Inštitúcie a organizácie - Karviná - Info ...

První písemná zpráva pochází z roku 1335. Obec se nachází v nadmořské výšce 280 metrů. Na území žije 1988 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

www.info-presov.sk/katalog/institucie-a-organizacie/obecne-urady-samosprava/okres-31-karvina-strana-1.html

Obecné úrady, samospráva - Inštitúcie a organizácie - Michalovce - Info ...

Obecné úrady, samospráva . Info-Michalovce.sk Inštitúcie a organizácie Obecné úrady, samospráva. Mestská a obecná polícia

www.info-michalovce.sk/katalog/institucie-a-organizacie/obecne-urady-samosprava/okres-150-michalovce-strana-1.html

Územná samospráva , Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Územná samospráva. Európska charta miestnej samosprávy. Zákonná úprava územnej samosprávy. Spoločné obecné úrady. Koordinácia vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy. Metodické usmernenia. Obmedzenie stránkových hodín v súvislosti s koronavírusom. Vybavené petície. Publikácie.

www.minv.sk/