Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Live in Panama

1. Požiadavky na rezidenciu v Paname. 2. Ako sa stať rezidentom v Paname. 3. Proces imigrácie do Panamy. 4. Typy rezidencie v Paname. 5. Trvalá rezidencia v Paname. 6. Rezidencia prostredníctvom investície v Paname. 7. Panamské víza pre krajiny.

131 kmSenica

Evropsko - africká asociace pro rozvoj Česká republika

Sdružování subjektů se zájmem o Afriku. Tvorba a mezinárodní podpora projektů pro rozvoj afrických států.

Křesťanská mezinárodní solidarita

Zabýváme se prosazováním mezinárodního respektu k právu každého člověka svobodně si zvolit a vyznávat náboženství či víru.

SAV - Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

www.sav.sk

811 07 Bratislava. Ústav ekológie lesa SAV vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. Sídlom ústavu je Zvolen a súčasný názov má od 1.7.1987. Možno povedať, že začiatky ústavu siahajú až do rokov 1894-1898, kedy bolo založené Arborétum Mlyňany a Ústredná ...

Letisko Sliač – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Letisko_Slia%C4%8D

Letisko Sliač (v minulosti Letisko Tri Duby; IATA: SLD, ICAO: LZSL) je medzinárodné letisko s vojenskou prevádzkou. Nachádza sa pri meste Sliač na strednom Slovensku, neďaleko miest Banská Bystrica a Zvolen.Po dvojročnej rekonštrukcii sa na letisko koncom septembra 2010 vrátilo Taktické krídlo generálmajora Otta Smika Sliač. V roku 2011 letisko vybavilo viac než 12 000 letov, z ...

Pustý hrad

www.pustyhrad.com

tvorba nových publikácií. V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1,5)% dane z príjmu nášmu občianskemu združeniu, naše údaje sú: názov organizácie: ARCHEOFACT. sídlo: Zvolen, 960 01, Rákoš 26/6. IČO: 45024359. právna forma: občianske združenie. ďalšie informácie: www.pustyhrad.com.

Fakulta ekológie a enviromentalistiky | Fakulta ekológie a ...

fee.tuzvo.sk

Fakulta ekológie a environmentalistiky. Poslaním fakulty a jej hlavným vzdelávacím cieľom je odborná príprava špecialistov so širokou škálou vedomostí v oblasti ekológie a environmentálnych vied, hlavne pre potreby vedeckých a výskumných inštitúcií, administratívy na štátnej úrovni, na úrovni miestnych samospráv alebo mimovládnych environmentálnych organizácií ...

SAV - Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

www.sav.sk

Zoznam pracovníkov Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Titul Meno E-mail Telefón; Mgr., PhD. Adamčíková

SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

szchkt.org

Nadchádzajúce udalosti. Medzinárodná servisná konferencia v hoteli Patria a SUMMIT vedy-výskumu-výroby a vzdelávania na Slovensku , Hotel Patria Štrbské Pleso, 23.10.2023 – 25.10.2023. Školenie Leaklog, hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 23.10.2023 - 23.10.2023 (bezplatne pre členov SZ CHKT) , Hotel Patria, Štrbské ...

Google

www.google.sk

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

www.soshotel.sk

Tradičná súťaž organizovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom a SOŠ hotelových služieb v Rimavskej Sobote bola aj tento rok zaujímavým súťažným aj kultúrnym podujatím. Zúčastnilo sa jej takmer 170 súťažiacich z 36 škôl zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Súťažili v rôznych oblastiach a kategóriách.

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

www.soshotel.sk

SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen . Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 . E-mail: skola@soshotel.sk. Menu. ... Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. ... Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov. Je ...

Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences - IFE

www.ife.sk

8. Česko-Slovenská mykologická konferencia (21.-24. september 2023) Medzinárodná konferencia bude venovaná výskumu v rôznych oblastiach mykológie (taxonómia a ekológia húb, mykofloristika a ochrana húb, fytopatologická mykológia, mykotoxikológia a lekárska mykológia, fyziológia, biochémia... Folia Oecologica publishes peer ...

Forenzná a kriminalistická environmentalistika | Fakulta ekológie a ...

fee.tuzvo.sk/sk/forenzna-kriminalisticka-environ …

Uplatnenie. Absolvent 1. stupňa študijného programu Forenzná a kriminalistická environmentalistika je spôsobilý aplikačne využiť základné teoretické poznatky študijného odboru, pozná bezpečnosť chemických a príbuzných technológií, riziká práce s chemickými látkami, nakladaním s odpadmi, vie sumarizovať environmentálne problémy pre posudzovanie vplyvu ...

Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

Slovenská Wikipédia · O Wikipédii · Mailing listy · Štatistika · Wikipediáni · Pomoc · Kaviareň (diskusia redaktorov) · Medzinárodná spolupráca · Pieskovisko · Projekty. Ďalšie projekty. Wikipédiu prevádzkuje nezisková nadácia Wikimedia Foundation, ktorá spravuje aj veľa iných mnohojazyčných a otvorených projektov:

Priame zahraničné investície - Národná banka Slovenska

nbs.sk/statisticke-udaje/statistika-platobnej-bi …

Priame zahraničné investície. Priama zahraničná investícia predstavuje kategóriu medzinárodných investícií, ktorá vyjadruje zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike (podnik priamej investície). (MMF Manuál platobnej bilancie, 5. edícia ...

Charakteristika a rozdelenie | cdb.sk

www.cdb.sk/sk/cestna-siet-sr/Charakteristika-a-r …

a) diaľnice; b) cesty . c) miestne cesty; c) účelové cesty;“ § 3, bod 3 : Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.

Univerzitná odborová organizácia | Technická univerzita Zvolen

www.tuzvo.sk/sk/univerzitna-odborova-organizacia

Univerzitná odborová organizácia pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene ( UOO ) združuje osoby, ktoré do nej dobrovoľne vstúpili, a ktoré sú v pracovnom pomere s Technickou univerzitou vo Zvolene. UOO sídli vo Zvolene a je samostatnou, nezávislou právnickou osobou. UOO je členom Odborového zväzu pracovníkov školstva a ...

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/ …

Medzinárodné organizácie. Fórum Ázie a Európy (ASEM) Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Rozvojová spolupráca. Podpora dobrého riadenia verejných financií; Podpora príležitostí pre súkromný sektor a inovácie; Medzinárodná ochrana investícií. Arbitrážne spory; Finančné vzťahy s EÚ . Predvstupové ...

Slovenský Rybársky Zväz – 95 rokov | Rada SRZ - Petrov zdar!

www.srzrada.sk

Slovenský Rybársky Zväz – 95 rokov | Rada SRZ – oficiálna stránka – Petrov zdar! O nás v médiách. Projekty EU. Z histórie. SNEM SRZ. XIV. Snem SRZ, 15.-16.10. 2022. Rada SRZ. Zápisnice.

Stredná odborná škola dopravná - EduPage

dopravna.edupage.org

Pracovný pomer na dobu určitú. Vzdelanie: Úplne stredné vzdelanie. Prax: vítaná v odbore 3 roky. Základná zložka mzdy v € (v hrubom) : 855,50 eur. Žiadosti zasielať do 26. 05. 2023 na adresu školy alebo. emailom na adresu: sekretariat@dopravna.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Jízdní řády IDOS.cz

cp.hnonline.sk/vlak/spojenie

IDOS umožňuje vyhledání spojení v jízdních řádech vlaků, autobusů, MHD a letadel. Vyhledává spojení různých dopravců a zobrazuje aktuální polohy vlaků a autobusů. Pro vyhledané spojení lze zakoupit jízdenky přímo v aplikaci IDOS.

SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku

www.sme.sk

Svet. NATO je pripravené vyslať do Kosova ďalších vojakov, aby zastavili násilie na etnicky rozdelenom severe. Prvých 700 vojakov je už na ceste. "Budeme ďalej ostražití," povedal generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg v nórskom Oslo.