Ústavy vysokých škôl • okr. Zvolen a okolie

Institut managementu zdravotnictví Fakulty managementu VŠE

Institut managementu zdravotnictví Fakulty managementu VŠE

Institut managementu nabízí specializaci management zdravotnických služeb v rámci magisterského navazujícího studia. Pořádáme konference a další. Organizujeme odborné kurzy managementu ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Zaměřujeme se na nákladové …

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku pro studium oborů Učitelství pro SŠ, MŠ a ZŠ, Speciální pedagogika, Pedagogika předškolního věku a Vychovatelství v prezenční i kombinované formě bakalářského a magisterského studia.

Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita Zvolen

www.tuzvo.sk

Ústav cudzích jazykov. Ústav telesnej výchovy a športu. Vydavateľstvo. ... 960 01 Zvolen Slovenská republika Tel.: +421-45-520 61 11 Fax: +421-45-533 00 27 e-mail: info@tuzvo.sk GPS súradnice: 48.572024,19.118499 . Uchádzači. Štúdium na univerzite; Fakulty; Prijímacie konanie;

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_che …

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha, anglicky University of Chemistry and Technology, Prague, UCT Prague) je českou veřejnou vysokou školou univerzitního typu se samosprávnou působností, která se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti chemie, chemické technologie, biochemie, biotechnologie a materiálového ...

VŠZaSP sv. Alžbety, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram

cs-cz.facebook.com/vszsp.cz

Alžbety, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram, Pribram, Středočeský Kraj, Czech Republic. 2 482 To se mi líbí · Mluví o tom (3) · Byli tady (736). Vysoká škola poskytující vzdělání v...

Přehled vysokých škol v ČR - MŠMT ČR

www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-v …

Přehled vysokých škol v ČR. Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.

Fakulty | Technická univerzita Zvolen

www.tuzvo.sk/sk/fakulty-0

Ústav cudzích jazykov. Ústav telesnej výchovy a športu. Vydavateľstvo. ... 960 01 Zvolen Slovenská republika Tel.: +421-45-520 61 11 Fax: +421-45-533 00 27 e-mail: info@tuzvo.sk GPS súradnice: 48.572024,19.118499 . Uchádzači. Štúdium na univerzite; Fakulty; Prijímacie konanie;

Základní informace - Lékařská fakulta UP

www.lf.upol.cz/o-fakulte/zakladni-informace

Tato po Karlově univerzitě nejstarší vysoká škola na území České republiky zasahovala svým vlivem nejen Moravu a Slezsko, ale i země rakouské, německé, Polsko, východní Evropu a Skandinávii. ... dvou místnostech jen 12 - 16 lůžek. Roku 1755 bylo toto pracoviště změněno na chirurgicko-medicínsky ústav, který byl od ...

Drevárska fakulta | Drevárska fakulta - TU Zvo

df.tuzvo.sk

O fakulte. Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť.

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy ... - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/13167674-ustav-sv-jana-nepom …

Vysoká škola poskytující vzdělání v oborech ošetřovatelství, sociální práce, urgentní zdravotní péče, laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví a veřejné zdravotnictví. ... Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II ...

Základní informace - Fakulta tělesné kultury UP

ftk.upol.cz/o-fakulte/zakladni-informace

Veřejná vysoká škola (režim existence dle zák. č. 111/1998 Sb.) ... Už v době obnovení olomouckého vysokého učení v roce 1946 fungoval v budově v Hynaisově ulici Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, z něhož se později stala Katedra tělesné výchovy. ... Prvním děkanem byl zvolen Bohuslav Hodaň. V ...

Vysoké školy policejní a vojenské - VysokéŠkoly.com

www.vysokeskoly.com/PS/Vysoke-skoly/policejni-a- …

Estonská 500, 101 00 Praha 10. Typ školy: Soukromé vysoké školy. Rektor: Bohuslava Šenkýřová. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Studijní středisko Karlovy Vary. Vysoká škola finanční a správní, a.s. Studijní středisko Most. Ostatní fakulty školy.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava ...

cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_zdr …

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., zřídila dekretem rektora školy v říjnu roku 2005 detašované pracoviště Praha, které je akreditovaným zahraničním pracovištěm spadajícím pod Fakultu Misijní práce a tropického zdravotníctva.Sídlo tohoto pracoviště je v pražské Bubenči, výukovou základu má pak v Praze 3 na Žižkově.

Kontakty - Ústav znalectví a oceňování | VŠTE ČB

www.vstecb.cz/kontakty-1699-htm

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice ID datové schránky: 72pj9jc IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: 2111190117 / 2700 Tel.: +420 380 070 217 Mob.: +420 775 867 036, +420 778 714 680 znaleckeposudky@mail.vstecb.cz

Profesor Otto Wichterle (1913-1998) - Vysoká škola chemicko ...

www.vscht.cz/skola/historie/wichterle

Otto Wichterle se narodil v Prostějově, kde jeho dědeček založil firmu na hospodářské stroje. Po absolvování gymnázia chtěl studovat strojní fakultu, ale na radu přítele se přihlásil v roce 1931 na Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství. K usilovnému studiu chemie jej, podle jeho slov, motivovala i snaha ...

Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami

www.vszsp.cz/dokumenty/pruvodce_2020-2021.pdf

Vydal Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram I www.vszsp.cz Počet stran 48 Vydání první, Příbram 2020 ISBN 978-80-88206-22-4

Panevropská vysoká škola – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Panevropsk%C3%A1_vysok%C3% …

Panevropská vysoká škola (slovensky Paneurópska vysoká škola (PEVŠ), anglicky Paneuropean University (PEU)) je slovenská soukromá vysoká škola. Vznikla v Bratislavě 14. července 2004 na základě usnesení vlády Slovenské republiky č. 725/2004, kterým získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola s názvem ...

Univerzita Hradec Králové

www.uhk.cz

Univerzita Hradec Králové je spolu s dalšími jedenácti evropskými univerzitami zapojena do aliance EURESTRA. UHK ∙ Věda a výzkum, Aktuálně ∙ 31. 5. Hlasujte pro RNDr. Damiána Bušovského v soutěži Český VŠEVĚD 2023. UHK ∙ Studenti, Věda a výzkum, Aktuálně, Zahraničí, Zaměstnanci, Konference a přednášky ∙ 30. 5.

Ostravská univerzita

www.osu.cz

Ostravská univerzita má ombudsmanku. Zveřejněno: 02. 06. 2023. Novým ředitelem Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU se stal Michal Holčapek OU@LIVE. Zveřejněno: 01. 06. 2023. Bitva O pohár Ostravské univerzity 2023: Registrujte svou střední školu do konce května!

Ústav práva a právní vědy - Vysoké školy

www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/ustav-prava-a-prav …

O nás. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je česká právní a manažerská instituce zaměřená na poskytování profesních vzdělávacích programů MBA & LL.M. a dalších, které nabízí již od roku 2005. Vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society London a akreditována u European ...

Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU

www.czu.cz/cs

26.4.2023. Grand šampionka plemene Jersey výstavy hospodářských zvířat je z chovu ČZU. Bodovaly i juniorské vodičky. Celkem devět želízek v ohni měly Statky ČZU na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. V soutěžích, které začaly v sobotu 22. dubna a vyvrcholily v pondělí 24. dubna, hájily barvy České ...

Ústav znalectví a oceňování | VŠTE v Českých Budějovicích

www.vstecb.cz/ustav-znalectvi-a-ocenovani

Ústav znalectví a oceňování. Hlavní strana. Na ústavu znalectví a oceňování působí soudní znalci, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe. Ústav znalectví a oceňování byl zřízen 1. 7. 2015 a na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti byl zapsán do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika, v ...

Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV | www.vskv.cz

vskv.cz/o-skole/ustavy/ustav-kriminalistiky-a-fo …

Poslání a hlavní úkoly Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín se zaměřuje primárně na rozvoj teoretické, vědecké, výzkumné, poradenské a konzultační činnosti (předmět činnosti ústavu) a podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů VŠKV nebo jejich částí. Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV byl zapsán do druhého ...

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy ... - Mapy.cz

mapy.cz

Vysoká škola poskytující vzdělání v oborech ošetřovatelství, sociální práce, urgentní zdravotní péče, ... Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Vysoká škola, univerzita. Jiráskovy sady 240, 26101 Příbram II, Česko

Národní digitální knihovna - ndk.cz

ndk.cz/knihinst

Národní digitální knihovna. Do Národní digitální knihovny se mohou přihlásit registrovaní uživatelé následujících knihoven a institucí.. Studenti a pedagogové vyšších odborných škol se mohou do NDK přihlásit pouze jako uživatelé některé z níže uvedených institucí. Účty, které aktuálně používají v rámci své školy, nejsou pro přihlášení do NDK ...