Pravoslávna cirkev • okr. Zvolen a okolie

Pravoslavný monastýr svatého mučedníka Gorazda v Hrubé Vrbce

Pořádáme bohoslužby a duchovních setkání.

128 kmČeská republika Hrubá Vrbka 194

Pravoslavná církevní obec ve Zlíně

Církevní obec je pravoslavnou farností vykonávající duchovní správu. Pořádá bohoslužby, duchovní, kulturní a vzdělávací setkání.

Pravoslavná církevní obec v Přerově

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele. Současná budova kostela je výsledkem přestavby tehdejší synagogy podle projektu přerovského rodáka židovského architekta Jakoba Gartnera. Uskutečnila se v roce 1898 v novorománském slohu.

Pravoslavná církevní obec v Opavě

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele sv. Alžběty. Původně gotický, dnes barokní kostelík nechali postavit němečtí řádoví rytíři. Kostel sloužil jako hřbitovní kaple tohoto řádu. Jde o jednopatrovou budovou s půlkruhově ukončeným presbytářem.

Pravoslavná církevní obec v Osoblaze

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

224 kmČeská republika Osoblaha, Hrnčířská 1

Pravoslavná církev – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/Pravoslavn% …

Pravoslavná církev, teologicky chápaná jako jednotná, je spravována na sobě nezávislými, autokefálními církvemi (tedy církvemi s vlastní „hlavou“, řecky „kefalé“). Ačkoli správa auto­kefálních církví je v jednotlivostech rozdílná, jejich nejvyššími orgány jsou všeobecné sněmy.

Domov - VITAJTE

pcozvbb.sk

Kde nás nájdete: Zvolen - Zvolenský zámok. Zvolenský zámok, 960 01 Zvolen. Vígľaš - Vígľašský zámok. Vígľašský zámok, 962 02 Vígľaš. Banská Bystrica - Slovenské misijné hnutie - misijný dom.

Pravoslaví – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslav%C3%AD

Pravoslaví. Charakteristický osmikonečný kříž spolu s ikonami v interiéru pravoslavného kostela. Pravoslaví neboli ortodoxie, tj. pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého ὀρθός orthos správný, pravdivý + δόξα doxa sláva, názor, učení) je křesťanské náboženství a církev složená z více ...

Pravoslávna cirkevná obec

pcozvbb.sk/bohoslu%C5%BEby

Pravoslávna cirkevná obec Zvolen a Pravoslávna cirkevná obec Banská Bystrica.

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pravoslavn%C3%A1_c%C3%ADrk …

Některá data mohou pocházet z datové položky. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku ( slovensky: Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku) je místní autokefální (samostatná a nezávislá) pravoslavná církev složená z Pravoslavné církve v českých zemích (podle sčítání lidu 2011 měla 20 ...

Zvolen – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen

Zvolen (maď. Zólyom, nem. Altsohl) je okresné mesto na Slovensku. Je to jedno z najstarších miest na Slovensku, sídlo okresu, administratívne a spoločenské centrum regiónu, centrum vzdelávania a vedy s komplexnou sieťou škôl a širokou sieťou vedecko-výskumných pracovísk. ... Pravoslávna cirkev ...

Prešovská pravoslávna eparchia - Oficiálna stránka - Pravoslávnej ...

orthodox.sk/schematizmus/pe-pravoslavna-eparchia

PREŠOVSKÁ PRAVOSLÁVNA EPARCHIA. Eparchiálny archijerej: Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, predseda Eparchiálnej rady. Budovateľská 1, 080 01 Prešov www.eparchiapo.sk. 051/746 02 69, 051/773 36 12. arcibiskup@ppepoer.sk, vladyka@ppepoer.sk. osobný tajomník arcibiskupa:

Pravoslavná církev

www.pravoslavi.cz

Pravoslavná církev v Čechách. Pravoslavná církev na Moravě a ve Slezsku. Mapa České republiky, na níž jsou vyznačeny všechny pravoslavné chrámy, kaple, domy i monastýry na našem území. Hlas pravoslaví. www.hlas.pravoslavi.cz. (Oficiální měsíčník Pravoslavné církve v Českých zemích.

Pravoslávna cirkev (východná Európa) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev_(v …

Pravoslávie sa rozšírilo aj medzi východnými Slovanmi. Najväčšou pravoslávnou cirkvou je Ruská pravoslávna cirkev , ktorej veriaci žijú nielen na území Ruska, ale aj medzi Rusmi, ktorí žijú na území Estónska , Lotyšska, Litvy, Kazachstanu, Uzbekistanu alebo medzi Rusmi v USA, v Kanade či v Austrálii . Pravoslávie je ...

Metropolitou Pravoslavné církve byl zvolen arcibiskup Kryštof

www.cirkev.cz/archiv/060503-metropolitou-pravosl …

Předseda a Stálá rada; Generální sekretariát; Komise a rady; Katechetická sekce; Sekce pro mládež; Sekce církevního školství; Odbor evropských fondů

Církev.cz | Zprávy

www.cirkev.cz

Osobnosti Zdroj: cirkev.cz Rozhovor s novým předsedou Caritas Internationalis Během 22. plenárního zasedání Caritas Internationalis, které se konalo minulý týden v Římě, byl jejím novým, v řadě již třináctým, předsedou zvolen v sobotu 13. května Tarcisio Isao Kikuchi SVD, arcibiskup tokijský.

Adresár predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi …

960 66 ZVOLEN tel.: 045/5203611, 0918828101; e-mail: biskup@zdecav.sk. Vážená pani Ing. Renáta Vinczeová zástupkyňa dištriktuálneho dozorcu Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Nám. SNP 5 960 66 ZVOLEN tel.: 045/5203636, fax: 045/5203666; e-mail: zdecav@zdecav.sk. 5. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Eparchie pražská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Eparchie_pra%C5%BEsk%C3%A1

Současná Pražská pravoslavná eparchie je následnickou organizací Československé pravoslavné eparchie, založené roku 1929, která původně spadala pod jurisdikci Srbské pravoslavná církve. Eparchie byla složena z Československé pravoslavné obce, která se oddělila z Československé (husitské) církve v roce 1924.

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev_v_ …

Dejiny. Kresťanstvo byzantského obradu sa na územie dnešného Slovenska dostalo príchodom Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.Na začiatku Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku spadala pod Srbskú pravoslávnu cirkev, ale v roku 1923 jej konštantínopolský patriarcha udelil autonómiu.. Počas druhej svetovej vojny bola cirkev prenasledovaná nacistami, a množstvo kňazov ...

Pravoslávna cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pravosl%C3%A1vna_cirkev

Pravoslávna cirkev. akákoľvek cirkev ktorá je/sa považuje za pravovernú (tvar "pravoslávna cirkev" – na rozdiel od tvaru "ortodoxná cirkev" – sa v tomto zmysle – pomerne zriedkavo – vyskytuje len v súvislosti s kresťanstvom v slovanských krajinách), pozri pod ortodoxnosť.

Ruská pravoslavná církev – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_pravoslavn%C3%A …

Ruská pravoslavná církev se potýkala s vnitřními problémy, ale navenek působila mohutným dojmem. Na počátku 20. století se k církvi hlásilo 83 milionů věřících. "V roce 1900 bylo celkem téměř 105 000 světských duchovních a mnichů (2230 protojerejů, 34 784 kněží, 14 945 diákonů a 43 857 Ďáčků). Pravoslavných ...

Nenalezeno - Církev.cz | Zprávy

www.cirkev.cz/cs/aktuality/220704arcidieceze-ma- …

Zaměřoval se rád na slova, která v dnešním světě ztratila váhu, stala se nepopulárními nebo byla odložena jako nepraktická. Vyváděl je ze zapomenutí zpátky na denní světlo, a tím jim navracel evangelijní rozměr.”. To jsou slova editorky Twardovského textů, která uvádějí a. O knihách.

Krupina – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Krupina

reformovaná kresťanská cirkev – 0,03 % (2) pravoslávna cirkev – 0,03 % (2) bratská jednota baptistov – 0,03 % (2) ... Zvolen - Krupina: Vlastivedné múzeum a Mestský úrad v Krupine, 1995. SUCHÁR, M. – JÚDA, V.: Krupina. Turistický sprievodca. Banská Bystrica: Abartrpres, 1993. Rudolf Geschwind 1829 – 2009 (1910 – 2010 ...

Ruská pravoslávna cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_pravosl%C3%A1vn …

Ruská pravoslávna cirkev je jedna z autokefálnych pravoslávnych cirkví.Jej najvyšším predstaviteľom je patriarcha Moskvy a celej Rusi – v súčasnosti je ním patriarcha Kirill I. Ruská pravoslávna cirkev je najväčšou pravoslávnou cirkvou na svete – má okolo 150 miliónov členov. Pôsobí najmä v Rusku ale svoje eparchie má aj v zahraničí, najmä na Ukrajine a v ...

Vitajte - Oficiálna stránka - Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

orthodox.sk

História. Pravoslávna cirkev je jedná, svätá, všeobecná, apoštolská a založil ju Spasiteľ Isus Christos. Vznikla pri Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, ktorí ju rozšírili do celého sveta. Na dnešnom území Slovenska jej história začína príchodom sv. vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu z Byzancie, ktorí ...