Jednota bratská • okr. Zvolen a okolie

Sbor Jednoty bratrské v Holešově

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

147 kmČeská republika Holešov, Nerudova 320/18

Sbor Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Chocni

Sbor zřizuje rodinné centrum, pořádá aktivity pro děti, mládež a rodiny.

Sbor Jednoty bratrské v Králíkách

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, kurzů i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě

Pořádání křesťanských shromáždění a besed s hosty, organizování zájmových aktivit.

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích

Posláním Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích je přinášet život druhým lidem a ukazovat jim tak na Boží lásku. Hledáme způsoby, jak investovat do lidí kolem nás, pomáhat potřebným a vytvářet hodnoty v místě, kde žijeme. Našim motorem je víra v Ježíše Krista a …

Jednota bratrská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1

Jednota bratrská ( latinsky Unitas Fratrum) je jedna z protestantských (evangelických) církví působících v České republice. Jedná se o církev s presbyterně-synodním zřízením s nadsborovou službou vedoucí sbory k samostatnosti při zachování jednoty církve. [1] Jedná se o církev vzešlou z moravská reformace.

České dějiny/Jan Hus a husitská revoluce – Wikiknihy

cs.wikibooks.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_d%C4%9Bjin …

Roku 1415 svolal Zikmund koncil do Kostnice, kde se mělo řešit trojpapežství. Byl tam pozván i Hus a taky přišel, i když věděl, že tam není pod ochranou krále. V Kostnici mu císař Zikmund vymohl několikrát slyšení před plénem koncilu. Jan Hus byl následně odsouzen jako kacíř a předán světské moci k vykonání trestu.

Jan Augusta, biskup Jednoty bratrské | Getsemany

www.getsemany.cz/node/695

Téhož roku byl zvolen do Úzké rady a stal se seniorem. ... Po šmalkaldské válce v roce 1547, ve které hrála svou roli i bratrská šlechta, byla Jednota bratrská královským příkazem zakázána a členové byli nuceni připojit se k církvím, které byly dosud povolené. V této době pronásledování Jednoty bratrské se Jan ...

Jan Augusta – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Augusta

Již v roce 1532 byl zvolen do úzké rady a 1537 biskupem. Oba tyto úřady vykonával do roku 1548 jako správce sboru v Litomyšli, ... Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. Praha 2009 (Studie a texty Evangelické teologické fakulty, sv. 15.2), 101–121; Masarykův slovník naučn ...

Historie Jednoty Bratrské :: Jb-ujkovice

jb-ujkovice.webnode.cz/historie-jednoty-bratrske

JEDNOTA BRATRSKÁ V ZEMI OTCŮ. Ve své vlasti, v "zemi otců", směla Jednota bratrská znovu zapustit kořeny až po císařském ediktu (protestantský patent) z roku 1861. První sbor obnovené Jednoty bratrské byl založen roku 1870 v Potštejně, poté následoval sbor v Dubé u České Lípy roku 1872.

Jednota bratrská – Wikiverzita

cs.wikiversity.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1

Historická jednota bratrská [ editovat] Za vznik jednoty bratrské se obvykle klade 1. březen 1457, i když toto datum je historicky nejisté a žádný "oficiální" název "Jednota bratrská" v té době ještě neexistoval, proto pro odlišení s novodobou organizací (obnovená Jednota bratrská – viz níže) tuto historickou jednotu ...

Ottův slovník naučný/Jednota bratrská – Wikizdroje

cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_n …

Ottův slovník naučný/Jednota bratrská. Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny ... Na to potvrzeni byli od starého kněze valdenského k úřadu svému. Z nich pak opětně losem zvolen ten, jenž „první místo držeti měl“, totiž br. Matěj (z Kunvaldu), ten, na nějž již před tím br. Řehoř byl poukázal dle zjevení ...

Domek Na Sboru | Kunvald

www.kunvald.info/domek-na-sboru

Poslední rozsáhlá rekonstrukce domku byla dokončena v roce 1991, kdy byl domek znovu otevřen při příležitosti oslav čtyřstého výročí narození J. A. Komenského. V Kunvaldě jsou i některá další památná místa, připomínající působení Jednoty bratrské: Bratrská lípa, srostlá ze tří proutků, již zde při ...

Historie | Kunvald

www.kunvald.info/historie

V roce 1467 na památném synodu ve Lhotce u Rychnova se Jednota bratrská veřejně oddělila od římské církve. Losem byl zvolen první biskup Jednoty Matěj Kunvaldský. Biskupem ho vysvětil Michal Žamberský, který nejprve přijal svěcení od arcibiskupa tzv. valdenské církve Štěpána. Novým pronásledováním ke konci vlády ...

Jan Blahoslav - životopis | Rozbor-dila.cz

rozbor-dila.cz/jan-blahoslav-zivotopis

Jan Blahoslav se narodil 20. února 1523 v Přerově a zemřel 24. listopadu 1571 v Moravském Krumlově. Pocházel z bohaté měšťanské rodiny, takže se mu dostalo taktéž odpovídajícího vzdělání. Nejprve studoval 7 let na bratrské škole v Přerově u kněze Jana Wolfa. Od roku 1540 se přestěhoval do Prostějova, kde studoval u ...

Česká literatura v období husitství, renesance a humanismu

www.ucseonline.cz/maturita/maturitni-otazky/cesk …

Jednota bratrská. první polovina 15.stol., nová církev, vytvořena stoupenci Chelčického ještě za jeho života ... zvolen bratrským biskupem, písařem *Filipika proti misomusům – proti nepřátelům vzdělání, polemika s těmi, kteří tvrdí, že vyšší vzdělání křesťanovi škodí, pro Blahoslava má vzdělání smysl, ...

Svobodné noviny na internetu - SN č. 11/2021 - Jan Blahoslav, biskup ...

www.i-sn.cz/clanky/sn-c.-11-2021/jan-blahoslav-- …

Habsburským. Zastával názor, že Jednota bratrská si musí v rámci evropského protestantismu uchovat svou samostatnost. Na synodu v r. 1557 byl Blahoslav zvolen jedním ze čtyř biskupů Jednoty se sídlem v Ivančicích. O rok později se stal písařem čili tajemníkem biskupa.

Jednota bratrská – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/Jednota_bra …

Jednota bratrská je českou součástí celosvětové protestantské církve Unitas fratrum, zvané též obnovená Jednota bratrská, církev moravských bratří nebo ochranovská Jednota bratrská (podle svého původního sídla – Herrnhutu/Ochranova). Obnovená Jednota bratrská byla založena moravskými exulanty a dalšími náboženskými nonkonformisty na půdě saského pietismu v ...

Dúlos / Jednota bratrská / Hesla 2022

hesla.dulos.cz/index.htm

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 ... 11. června 1553 byl vysvěcen na kněze a v r. 1557 zvolen biskupem. Za jeho sídlo mu byly určeny Ivančice, kde se v r. 1558 ujal vedení sboru a bratrské školy ke vzdělávání budoucích kněží.

ÚVOD - jbcr.cz

jbcr.cz

Jednota bratrská vydává svůj časopis jménem Jbulletin. Je určen především členům Jednoty bratrské, ale číst ho mohou všichni, kdo se zajímají o dění v naší církvi. Najdete v něm informace o uplynulých akcích, aktuality z domácí i světové Jednoty bratrské nebo zajímavosti z její historie. Některá čísla ...

Ivančicko-kralická bratrská tiskárna – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ivan%C4%8Dicko-kralick%C3% …

Písně duchovní evangelistské, vytištěné v roce 1598 v kralické tiskárně. Ivančicko-kralická bratrská tiskárna byla tiskárna, založená v roce 1562 biskupem Janem Blahoslavem v moravských Ivančicích. V roce 1578 byla přestěhovaná do Kralic nad Oslavou. Byla podnikem Jednoty bratrské, která zde tiskla své vlastní spisy.

UNITAS FRATRUM – Jednota bratrská - Historie

www.jednotabratrska.cz/cz/historie

Do „země otců“ se obnovená Jednota vrátila roku 1862 a v roce 1870 byl založen první sbor v Potštejně. Dnes je Jednota bratrská rozdělena do devatenácti provincií – organizačních celků, které spojuje společný řád určovaný synodem Unitas fratrum. Nachází se na čtyřech kontinentech od Aljašky po Tibet a od ...

Zápisky ze septimy - Dějepis - 15.-17. století v českých zemích

septima.estranky.cz/clanky/dejepis/15_-17_-stole …

- 1458 zvolen Jiří z Poděbrad- Kališník- Zájmem udržet v zemi pořádek a klid. Jiří z Poděbrad- Husitský král- V českých zemích začala fungovat Jednota bratrská (charakter malé sekty) – nebyli zde příliš vítáni- Jan Rokycana – arcibiskup, spolupracovník Jiřího z Poděbrad

Jednota bratská – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratsk%C3%A1

Jednota bratská (po latinsky: Unitas Fratrum, po česky: Jednota bratrská) je kresťanská protestantská cirkev ktorá vznikla z českej reformácie.Pôsobí na území Česka.Má presbytersko-synodálne zriadenie. Biskupom Jednoty bratrskej je v súčasnosti Evald Rucký.. Ide o cirkev vzniknutú z českej reformácie.Pôvodná Jednota bratská bola založená v roku 1457 a časom sa stala ...

Jednota bratrská - Wikiwand

www.wikiwand.com/cs/Jednota_bratrsk%C3%A1

Jednota bratrská v českých zemích po roce 1861. Ve své vlasti, v „zemi otců“, mohla jednota bratrská zapustit kořeny až po protestantském patentu z roku 1861.První sbor obnovené jednoty bratrské byl založen roku 1870 v Potštejně, roku 1872 následoval sbor v Dubé; před první světovou válkou vzniklo dalších osm sborů.Jednota bratrská pracovala v českých zemích ...