Cirkev Slovo života • okr. Zvolen a okolie

Livets Ord – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Livets_Ord

Livets Ord (jinak také Word of Life, doslova "Slovo života") je největší církev švédského hnutí víry, založená v roce 1983 v Uppsale Ulfem Ekmanem.Církev je zástupcem švédské letniční charismatické obnovy, blíže spjaté s hnutím víry.. Primární záměr Livets Ord je pomáhat věřícím vstoupit do praxe slov Bible. Víra, uzdravení, modlitby a odpovědí na ...

Církev Slovo života – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/C%C3%ADrkev …

Církev Slovo života je protestantskou evangelikální církví, jež se na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století zformovala jako první česká součást světového neocharismatického hnutí víry a po celá dvě desetiletí byla hlavní repre­zentantkou hnutí víry v české společnosti. Společenství, které tehdy užívalo název Voda života a později Slovo ...

Slovo života | Vítejte v církvi Slovo života

www.slovozivota.cz

V církvi Slovo života je prostor pro každého, kdo chce pomáhat a dávat srdcem. Ať už jsi dobrý v komunikaci s lidmi, jsi zručný, máš rád technologie, hudbu, umění nebo jsi třeba rád s dětmi, Bůh chce použít tvé dary, aby v tomto světě udělal změnu. Jsi skutečně důležitý a budeme moc rádi, pokud se zapojíš do ...

Cesta Slova života (Zdeněk Vojtíšek)

krestanske-stranky.webnode.cz/historie-slovo-ziv …

První, bouřlivé roky Vody života se odehrávaly v době, kdy také celospolečenská situace byla značně nestabilní. Ještě před listopadem 1989 vznikly základy nových sborů v duchu hnutí víry v Brně (v květnu, později sbor Ježíš přijde) a v Prachaticích (v červnu, sbor Cesta života [6]). Náboženské nadšení ...

Církev.cz | Zprávy

www.cirkev.cz

Osobnosti Zdroj: cirkev.cz Rozhovor s novým předsedou Caritas Internationalis Během 22. plenárního zasedání Caritas Internationalis, které se konalo minulý týden v Římě, byl jejím novým, v řadě již třináctým, předsedou zvolen v sobotu 13. května Tarcisio Isao Kikuchi SVD, arcibiskup tokijský.

On-line vysílání | Slovo života

www.slovozivota.cz/online

Online vysílání. Církev online pravidelně zprostředkovává interaktivní přímý přenos nedělní bohoslužby církve Slovo života Brno. Každou neděli přinášíme vždy nejprve hudební blok chval a uctívání a poté čerstvé poselství pastora nebo dalších kazatelů místní církve. Během přenosu je pro internetové ...

Voda života - Wikiwand

www.wikiwand.com/cs/Voda_%C5%BEivota

Voda života byla nezávislá křesťanská církev, která vznikla na konci 80. let 20. století v Praze a působila pod jménem Voda života do roku 1994, kdy přijala nové označení Slovo života[1]. Hlavní charakteristikou této církve byla rozsáhlá misijní a evangelizační činnost. V průběhu několika let oslovili členové a sympatizanti této církve zprávou o Ježíši ...

Voda života – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Voda_%C5%BEivota

Voda života byla nezávislá křesťanská církev, která vznikla na konci 80. let 20. století v Praze a působila pod jménem Voda života do roku 1994, kdy přijala nové označení Slovo života.Hlavní charakteristikou této církve byla rozsáhlá misijní a evangelizační činnost. V průběhu několika let oslovili členové a sympatizanti této církve zprávou o Ježíši Kristu ...

Církev Slovo života Brno | Slovo života

www.slovozivota.cz/info

Najdete nás v centru Brna. Rádi vás přivítáme na nedělních shromážděních v prostorách naší církve vždy od 10 hod. na adrese Nové sady 37, Brno (vchod do průjezdu, přízemí). Církev Slovo života nabízí celou řadu dalších aktivit i v průběhu týdne, jako například kurzy Alfa a Beta, různé semináře se ...

Interní komunikace v církevní organizaci

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/45644/va …

Praktická þást popisuje církev Slovo života Brno, její poslání, hlavní þinnosti a strukturu. Poté jsou popsány nástroje interní komunikace, které církev využívá ke komunikaci se svými zaměstnanci, dobrovolníky a þleny. Následuje analýza a vyhodnocení osobních rozhovorů,

Historie církve | Slovo života

www.slovozivota.cz/historie

Historie církve. Náš sbor je společenství lidí, kteří chtějí svou víru žít opravdově. Měřítkem naší víry je Bible a centrem nádherná osoba Ježíše Krista. Patříme k protestantským církvím a hlásíme se k letničnímu hnutí. Plně se ztotožňujeme s Apoštolským vyznáním víry, které je základem všech ...

Církev – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev

Církev se skrze misii postupně šířila do okolního známého světa. Velkými centry raného křesťanství se staly Antiochie a Řím. [5] Církev byla již od počátku ohrožována zvenčí (pronásledování křesťanů) i vnitřně (vnitřní rozkoly a hereze). Velké pronásledování se odehrávalo v Římské říši.

Církev bez hranic - O nás

cirkevbezhranic.eu/o-nas

Sbor Apoštolské církve – Církve bez hranic v Chomutově vznikl v roce 1996; do té doby se tu scházela skupina znovuzrozených křesťanů ve společenství, které neslo jméno Slovo života. V roce 1996 se do Chomutova přistěhoval se svou rodinou Stanislav Bubik, původem z Havířova, a stal se novým pastorem tohoto společenství.

Církev Nová naděje – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/C%C3%ADrkev …

Podobně jako u sborů současné Církve Slovo života se vyostřené důrazy hnutí víry na řešení zdra­votních problémů, finanční úspěch a vše­strannou prosperitu začaly během let poněkud otupovat a Církev Nová naděje tyto důrazy zasadila do širšího rámce klasického pentekostalismu. Tento vývoj stvrdilo přijetí ...

Církev Nový Život – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/C%C3%ADrkev …

Církev Nový Život je protestantskou evangelikální církví, jejíž počátky sahají do osmdesátých let 20. století. První a nadlouho jediný sbor vznikl v Ústí nad Labem v roce 1989. Tento sbor se stal druhým výrazným společenstvím neocharismatického hnutí víry v české společnosti (prvním byla Voda živo­ta, dnešní Církev Slovo života).

Slovo Života Milovice | Milovice - Facebook

www.facebook.com/slovozivoamilovice

Slovo Života Milovice, Milovice, Nymburk, Czech Republic. 238 likes · 1 talking about this · 1 was here. Stránky misijní skupiny církve Slovo Života v Milovicích. Milovická skupina se schází na...

Lokace | Slovo života

www.slovozivota.cz/lokace

Církev Slovo života Olomouc. Pastor. Erik Tragan . Pravidelné akce. Bohoslužby - neděle v 10:00 h. Modlitební shromáždění - středa v 18.00 h. Domácí skupinka - pátek v 17.30 h. (Olomouc/Bělotín - Dan Žingor +420 775 072 570)

Církev bez hranic - Kontakty

cirkevbezhranic.eu/kontakty

Sbor Apoštolské církve – Církve bez hranic v Chomutově vznikl v roce 1996; do té doby se tu scházela skupina znovuzrozených křesťanů ve společenství, které neslo jméno Slovo života. V roce 1996 se do Chomutova přistěhoval se svou rodinou Stanislav Bubik, původem z Havířova, a stal se novým pastorem tohoto společenství.

Bible s poznámkami - Slovo na cestu | Církev.cz E-shop

eshop.cirkev.cz/knihy/bible-s-poznamkami-slovo-n …

Bible. Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible bez deuterokanonických knih. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu.//Velkou oblibu si získal ...

Informace o zpracování osobních údajů | Slovo života

www.slovozivota.cz/informace-o-zpracovani-osobni …

Můžete k tomu využít vám zaslaný kontakt na osobu zastupující správce v souvislosti s poskytnutím vašich osobních údajů. Případně se můžete následně obrátit i na níže uvedený kontakt: Písemně na adrese: Církev Slovo života, sbor Brno, korespondenční adresa: Nové sady 37, 602 00 Brno. Telefonicky na čísle: 734 ...