Informácie o geológii a geografii

AZ STUDNY s.r.o.

AZ STUDNY s.r.o.

Komplexní služby ohledně stavění studen: vyhledání vodního zdroje, vyřízení stavebního povolení pro studny, realizace staveb studní kopaných i vrtaných, realizace staveb vsakovacích jímek a zasakovacích studní, výstavba vsakovacích polí, doprava …

192 kmČeská republika Šternberk, Na stráni 1564/14 + pobočky (2)

OTVORENÉ (nonstop)

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou ...

Ing. Karel Kallus - Tecos

Provádíme zeměměřické a kartografické práce. Hornické činnosti, báňská projekce, oprávnění závodního lomu, osvědčení bezpečnostní techniky a výkonu činnosti závodní.

DRILLING TRADE s.r.o.

DRILLING TRADE, s.r.o. je soukromá konzultačně - realizační společnost v oblasti životního prostředí specializující se na hydrogeologii, sanační geologii, inženýrskou geologii, geotechniku, důlní geologii a oblast povrchového vrtání.

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika – matika fyzika dějepis Gis kartografie Seo grafika a další předměty a to Rychle dle nejnovějších technik učení. Vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé profesionálové. Doučování se provádí v učebnách Ostrava a Pardubice.

5698 kmČeská republika, Ostrava

Zvolen – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Zvolen

Zvolen (maď. Zólyom, nem. Altsohl) je okresné mesto na Slovensku.Je to jedno z najstarších miest na Slovensku, sídlo okresu, administratívne a spoločenské centrum regiónu, centrum vzdelávania a vedy s komplexnou sieťou škôl a širokou sieťou vedecko-výskumných pracovísk.Počtom obyvateľstva je dvanáste najväčšie mesto na Slovensku a druhé v kraji.

Kováčová (okres Zvolen) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1_(o …

V chotári obce sa počas výkopových prác v kúpeľoch našli keramické črepy, datované do mladšej doby bronzovej.Z tohto obdobia sa našlo v neďalekom okolí viacero sídlisk, veľká časť z nich však bola zničená počas výstavby rýchlostnej cesty R1 Zvolen – Budča.V neďalekej lokalite „Horné zeme“ pri Sliači bola nájdená včasnoslovanská keramika pražského typu ...

Hron – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Hron

Dolina Hrona vznikla pospájaním Heľpianskeho podolia s Breznianskou, Lopejskou, Zvolenskou, Pliešovskou a Žiarskou kotlinou s Malou dunajskou kotlinou prostredníctvom úzkych prielomových úsekov antecedentného pôvodu. Dolina rieky je teda zložená, Hron spája viaceré, postupne sa znižujúce stupne.

Donovaly – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Donovaly

Turizmus. Donovaly sa nachádzajú v rovnomennom sedle na rozhraní Veľkej Fatry a Starohorských vrchov.Najvyšší vrchol nad nimi je Zvolen (1 402 m n. m.), vedľa sa nachádza Nová hoľa (1 370 m n. m.), kam vedie aj kabínková lanovka. Na svahoch Novej hole sa nachádza niekoľko zjazdoviek a lyžiarskych vlekov a juhovýchodné svahy sú obľúbenou lokalitou nadšencov závesného ...

Slovensko – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

Súradnice. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.Je členským štátom Európskej únie a NATO. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 449 270 obyvateľov. Na severozápade hraničí s Českom, na juhozápade s Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. ...

Základné informácie - Veľký Krtíš

www.velky-krtis.sk/zakladne-informacie.phtml

Geografia; Osobnosti; Doprava; Fotogaléria mesta; ... Nižovec 2a, 960 01 Zvolen ... Informácie o stránke: Vyhlásenie o prístupnosti Autorské práva Ochrana osobných údajov . využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS. 20735897. 5.6.2023.

Sitno (vrch) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Sitno_(vrch)

Sitno je vyhlásené ako archeologicky chránené územie. Samotný vrchol bol osídlený už v období praveku. Počas archeologických prác tu bolo odkryté mohutné lužické hradisko – areál hradiska má 16 hektárov a bol najvyššie položeným opevneným sídlom ľudu lužickej kultúry na území Slovenska. Toto osídlenie, ktoré tu bolo v rokoch 1200 až 800 pred naším ...

Ostrá Lúka – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%A1_L%C3%BAka

Kaštieľ Ostrolúckych, dvojpodlažná trojtraktová renesančná stavba s manzardovou strechou na pôdoryse obdĺžnika, ktorú v rokoch 1636 – 1641 na objednávku Melichera Ostrolúckeho naprojektoval a postavil Abrahám Artzt z Banskej Štiavnice. Stavba prešla barokovou prestavbou v druhej polovici 18. storočia.Na nárožiach stavby sa nachádzajú dve kruhové veže.

Základné informácie Topoľčany

www.topolcany.sk/zakladne-informacie.html

Poloha mesta: 48,55 ° severnej šírky 18,17 ° východnej dĺžky. Rozloha intravilánu mesta: 733 ha. Rozloha extravilánu mesta: 960 ha. Rozloha mestskej zelene: 110 ha. Dĺžka mestských komunikácií: 61 km. Vzdialenosť Topoľčian od krajského mesta Nitra je 34 km. Najvýznamnejším dopravným spojením s okolitými regiónmi je ...

Azet.sk - Všetky správy a informácie na jednom mieste

www.azet.sk

Vstupná brána do slovenského internetu. S portálom Azet.sk nájdete informácie na jednom mieste. Ponúka služby katalógu firiem, bazáru, aktuality, šport, počasie, kalendár a iné.

Veľké Dvorany, okres Topoľčany,

www.velkedvorany.sk

Geografia ; Symboly obce; Súčasnosť ... Nižovec 2a, 960 01 Zvolen ... Informácie o stránke: Vyhlásenie o prístupnosti Autorské práva Ochrana osobných údajov Mobilná aplikácia . využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS. 1363462. 5.6.2023.

Oficiálna stránka obce Bardoňovo

www.obecbardonovo.sk

Kérjük lakosainkat és azokat az ingatlantulajdonosokat, akik szállás formájában segítséget nyújtanak Ukrajnából érkezett menekülteknek, hogy az elszállásolt menekültek létszámát jelentsék be a községi hivatalban. Ezt megtehetik személyesen, e-mailben az info@obecbardonovo.sk címen vagy a következő telefonszámon: 035/ ...

Obec Bacúrov | Obec Bacúrov

www.bacurov.sk

Vitaje v obci Bacúrov. Táto malebná rázovitá obec sa nachádza južne od mesta Zvolen, v Pliešovskej kotline, medzi obcami Ostrá Lúka, Dubové a Breziny. Obec v sebe skrýva veľmi veľa zaujímavostí, ktoré ju charakterizujú. Už svojou polohou v objatí pohorí, Javorie na východe, na západe Chránenou krajinnou oblasťou ...

Informácie o lesoch - ForestPortal

www.forestportal.sk/odborna-sekcia-i/informacie- …

Informácie o lesoch Akékoľvek rozhodovanie si vyžaduje poznanie základných informácií o procesoch a dejoch prebiehajúcich okolo nás a o podmienkach a okolnostiach, v ktorých sa tieto procesy a deje odohrávajú. Pre zabezpečenie riadneho, správneho a trvalého obhospodarovania lesov je potrebné mať k dispozícii údaje o ich výmere, drevinách, ktoré v nich rastú, ich ...

Práca ihneď: Učiteľ zuš - Jún 2023 - 186 ponúk práce - Jooble

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-u%C4%8Dite%C4%BE-zu%C5%A1

Učiteľ/ka v ZUŠ - hra na gitare. Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2355003 - Učiteľ základnej umeleckej školy Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport Počet voľných miest: 1 Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Dohoda o pracovnej činnosti Zmennosť: jednozmenná Nočná práca ...

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

www.szsbb.eu

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér, praktická sestra a zubný asistent. Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva biológie 5.-9. ročníka ZŠ.. V obsahu prijímacích skúšok z biológie nebudú zahrnuté časti : mineralógia a geológia. Odporúčaná literatúra: Uhereková M. a kol.:

Enviroportál - životné prostredie online

www.enviroportal.sk/sk/eia/sposobile-osoby

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí Enviroportál - životné prostredie online

Habilitačné a inauguračné konania | Technická univerzita Zvolen

www.tuzvo.sk/sk/habilitacne-inauguracne-konania

Habilitačné konania docentov a vymenúvacie konania profesorov na Technickej univerzite vo Zvolene sú realizované v súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s platnou Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ...

Vzor seminárnej práce | Gymnázium Ľudovíta Štúra

gymzv.edupage.org/a/vzor-seminarnej-prace

RNDr. Ivetta Vidová, riaditeľka školy | ivetta.vidova@gymzv.sk | 0911 081 286

Správy - ndsas.sk

www.ndsas.sk/press/press-narodna-dialnicna-spolo …

Ide o materiály spracované alebo poskytnuté Národnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest, materiály Štatistického úradu SR a materiály z databázy spracovateľa (najmä výsledky celoštátnych sčítaní dopravy, údaje z elektronického výberu mýta, údaje o pohybe SIM-kariet od mobilných operátorov).