Chov a lov lesnej zveri • okr. Zvolen a okolie

AWALD, s.r.o.

Predaj listnatého a ihličnatého dreva, sprostredkovanie lesníckych služieb, poľovníctvo. Nákladka a doprava dreva.

Súkromný poľovný revír Hlavina

Revír v oblasti zmiešaných lesov - dub, buk, cer, borovica, smrek. Možnosť objednať si lov všetkých druhov zveri.

Sankt Hubert, a.s.

Nájomca poľovného revíru Ďumbier, ktorý sa nachádza v srdci Liptova. Poľovníctvo a agroturizmus, lov raticovej zveri Sprievodcovské služby v prírode, filmovaní fotografovaní zvierat.

home - Národné lesnícke centrum

web.nlcsk.org

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie SLHP – Evidencie – LHE.V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e ...

Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri

kazmz.tuzvo.sk

Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií ... poľovníctvo, svetové poľovníctvo, špeciálny chov zveri, intenzívne chovy zveri, manažment poľovníctva, strelectvo, kynológia, poľovnícka história a kultúra. Profil katedry > ... 960 01 Zvolen Slovenská republika Tel.: +421-45-520 61 11 Fax: +421-45-533 00 27 e-mail: info ...

Kontakt - Národné lesnícke centrum

web.nlcsk.org/kontakty

960 01 Zvolen Slovenská republika tel. (spojovateľka): +421 45 5314 111 e-mail: nlc@nlcsk.org GPS súradnice: 48.572535, 19.120011. ... Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky Znalecké centrum Lesnícka ochranárska služba Výskumná stanica Košice Výskumná stanica Juh ...

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri 2022 - polovnickakomora.sk

polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2 …

diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 16.01.2022 do 30.06.2022 na území Slovenskej republiky. Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri z dôvodu ochrany zveri a chovu zveri, za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri.

Chov danielov na Slovensku má stúpajúci trend - SME | MY Kysuce

mykysuce.sme.sk/c/1563868/chov-danielov-na-slove …

na Slovensku darí. V súčasnosti máme u nás vyhlásených 22 danielích lokalít. Ich výmera je 225 688 poľovnej plochy, z toho 104 573 hektárov lesnej, pričom zahŕňajú spolu 95 poľovných revírov. Maximálnu hustotu dosahuje vo zverniciach, najviac v Betliari. Vo väčšine našich danielích lokalít pripadá na 1000 hektárov ...

Komerčná činnosť | Vysokoškolský lesnícky podnik - TU Zvo

vslp.tuzvo.sk/sk/komercna-cinnost

Komerčná činnosť Vysokoškolského lesníckeho podniku je zameraná predovšetkým na predaj drevnej hmoty . Ďalej poskytuje služby v oblasti poľovníctva a rybárstva, predaja produktov lesných škôlok, poskytuje ubytovanie na chatách v peknom prostredí našich lesov. V prípade potreby, Stredisko služieb Lieskovec poskytuje ...

Zvolen: Farmový chov raticovej zveri zapustil pevné korene | 2

polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/polovnictvo/zvol …

ZVOLEN: Zdá sa, že farmový chov raticovej zveri zapustil na Slovensku pevné korene. O legislatívnych zmenách týkajúcich sa farmového chovu jeleňovitých informoval Rudolf Janto zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Dotkli sa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a zákona č. 190/2003 Z. z. o ...

Otázky a odpovede k predmetu: Lov zveri a poľovnícke plánovanie ...

www.prelovca.sk/o-polovnictve/otazky-odpovede-k- …

Na čo slúžil lov pravekému človeku: poskytoval potravu, z koží si vyrábal odev, z kostí a parohov pracovné nástroje a ozdoby, Poľovnícka výzbroj sú predmety: ktorými priamo zver lovíme, predovšetkým zbraň a strelivo, Poľovnícka výstroj je predovšetkým: odev a obuv, poľovnícka taška, plecniak, svietidlo a palica,

M4: Lov zveri a poľovnícke plánovanie :: PZ Ondava Duplín

pzondava.webnode.sk/testy-z-polovnictva/m4-lov-z …

Prednostný lov zveri chorej, zostarnutej, zoslabnutej, pri samčej trofejovej zveri, ktorá nie je vhodná na ďalší chov, alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie nazývame • selektívny lov. ... 184. Čas lovu sluky lesnej je • od 1. októbra do 31. novembra. 185. Čas lovu husi divej, husi poľnej a husi bieločelej je

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie. (od: 29.10.1999) poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov.

OCHRANA LESA: Škody zverou... alebo, aký je ich vývoj?

www.lesmedium.sk/casopis-letokruhy/2009/letokruh …

Prvý raz sa škody zverou podľa tohto nového postupu hodnotili v roku 2008. Na uvedenej internetovej stránke je tiež možné stiahnu si platnú verziu štatistického hlásenia L 115. Majitelia a užívatelia lesov môžu zasiela hlásenie o škodách zverou na osobitnú emailovú adresu zriadenú na NLC LVÚ Zvolen skodyzverou@nlcsk.org

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri - MPRV SR

mpsr.sk/mimoriadne-povolenie-lovu-raticovej-zver …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje mimoriadny lov raticovej zveri podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve. Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov vybraných druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Žiar nad Hronom / Pozemky a lesy

www.minv.sk

25. ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže, 26. je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,

Poľovnícke združenie Očová - Háj - Poľovnícke združenie Očová - Háj

www.pzocovahaj.eu

V roku 1985 začala výstavba poľovníckej chaty. V roku 1986 malo PZ 23 členov a 1 kandidáta. Poľovný revír bol zaradený do V. akostnej triedy so zameraním na chov srnčej a zajačej zveri, jeho celková výmeru činila 2284 ha, pričom prevažnú časť tvorila poľnohospodárska pôda – 2149 ha, lesnej pôdy bolo 138 ha.

Myslivost - Chov zvěře a škody zvěří v lesním hospodářství

www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/200 …

Chov zvěře a škody zvěří v lesním hospodářství. Ing. Gustav KOŘÍNEK. Škody, které působí zvěř na lesních porostech a zemědělských kulturách, mají zpravidla rozhodující vliv na možnost chovu určitých druhů zvěře a jejich početní stavy; býložravá zvěř poškozuje lesní porosty a zemědělské kultury ...

Vitajte ! - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk

www.polovnickakomora.sk/sk

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia a Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou, vás srdečne pozývajú na podujatie Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti. Podujatie sa uskutoční 4. júna 2023 v parku pri barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Bližšie informácie o sprievodných akciách v ...

344/2009 Z.z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárs... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/344/v …

125/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z ...

Mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri 2022

www.polovnickakomora.sk/sk/2552-mpl-2022.html

mimoriadny lov na území Slovenskej republiky. u týchto druhov zveri: jeleň lesný - jelienča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022, - jednoročná jelenica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane, - jeleň I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane, daniel škvrnitý

Myslivost - Doby lovu zvěře

www.myslivost.cz/Informace-pro-myslivce/Doby-lov …

Změna: 323/2019 Sb. Změna: 592/2020 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2. zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"): Doba lovu jednotlivých druhů zvěře. § 1. Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto: a) daněk skvrnitý - daněk a daněla od 16. srpna do 31 ...

Kriváň | LESY SR, štátny podnik

www.lesy.sk/lesy/kontakty/oz/mapy/polana

Z pernatej zveri bažant, jariabok, hlucháň, kačica a jarabica. Jednou z najvýznamnejších lokalít je nesporne Poľana s Chránenou krajinnou oblasťou a biosférickou rezerváciou Poľana, ktorá sa rozprestiera na výmere 20 079 ha s nadmorskou výškou 1 458 m nad m., je domovom 19 druhov cicavcov a 174 druhov vtákov, rozmanitý je ...