Výroba hnojív a poľnohospodárskej chémie • okr. Zvolen a okolie

NOBAX s.r.o.

Výroba chemického sortimentu pre potreby spracovateľov dreva a celulózy, v stavebníctve. Výroba obalov, čistiarne odpadových vôd, úpravu vody.

36 kmNová Baňa, Železničný rad 14

Alena Šútorová - TRIUMPH

Výroba a predaj chemických prípravkov - odmasťovacie, fosfátovacie, leštiace, odpeňovacie, mazacie, čistiace, dezinfekčné prípravky, protikorózna ochrana, nemrznúce kvapaliny.

CARBON a.s.

Výroba oleja a sadzí, veľkoobchodný a maloobchodný predaj.

Ing. Miroslav Toma - CHEMPOINT

Výroba chemikálií a chemických prípravkov, analýzy organických a anorganických látok, analýzy pre agrosektor, poradenstvo v oblasti riešenia problematiky životného prostredia.

Evonik Fermas s.r.o. - prísady do krmív

Výroba a predaj L-Treonínu a L-Trypofánu používaného ako prísada do krmív pre zvieratá.

BONASPOL s.r.o.

Výroba mazacích, protikoróznych a čistiacich prostriedkov. Poradenská činnosť a skúšobníctvo.

Ekologická poľnohospodárska výroba a ekologické produkty

agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming …

Právne predpisy EÚ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe nezahŕňajú produkty, ktoré sú výsledkom rybolovu a lovu voľne žijúcich zvierat, ale vzťahujú sa na zber voľne rastúcich rastlín, ak sú dodržané určité podmienky prirodzených biotopov. Najmä v prípade rastlín, hospodárskych zvierat, spracovaných potravín ...

PROFESIA.SK | Práca člen koncernu AGROFERT

www.profesia.sk/praca/clen-koncernu-agrofert/C4976

Spoločnosti patriace do koncernu AGROFERT platia dane, v regiónoch reinvestujú zisk našich spoločností, dávajú prácu tisícom schopných zamestnancov a snažia sa byť partnerom desiatok škôl, štátnej správe, neziskovému sektoru i miestnym komunitám. Sme pevne spojení s regiónmi, v ktorých pôsobíme. V mnohých z nich patria ...

Ekologická poľnohospodárska výroba | ÚKSÚP

www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba

V zmysle príslušných legislatívnych noriem plní odbor nasledovné úlohy: a) postavenie a povinnosti príslušného orgánu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v členskom štáte EÚ t.j. v SR, b) posudzuje žiadosti a vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v SR,

Rastlinná a živočíšna výroba - Enviroportal.sk

www.enviroportal.sk/indicator/detail

Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív. Podpora zvýšenia živočíšnej výroby, ktorej deficitom trpí aj zdroj organickej hmoty v pôde. Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou. Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva. Postupy tzv.

Hnojivá - Výroba — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstv …

BCC - BIOCOMERC, spol. s r.o., Trnava Paulínska 20, 91701 Trnava. Výroba organického kvapalného hnojiva a minerálneho kvapalného hnojivá na báze extraktu z liečivých rastlín.

Multimediální učební texty z výživy rostlin - Dusíkatá hnojiva

web2.mendelu.cz/af_221_multitext/vyziva_rostlin/ …

Vyrobený amoniak může být používán k přímému hnojení, nebo je výchozí surovinou pro výrobu kyseliny dusičné, ledků, močoviny, N roztoků, vícesložkových hnojiv. Výroba dusíkatých hnojiv je energeticky náročná. Na výrobu 1 kg čistého N v hnojivu je zapotřebí podle druhu použité technologie 1,5 i více litrů nafty.

Predaj krmív, zmesí a poľnopotrieb - Polnoobchod.sk

www.polnoobchod.sk

Špecializujeme sa na predaj kŕmnych zmesí , hnojív a osív, postrekov a iných poľnopotrieb. U nás nájdete všetko potrebné pre gazdovský dvor, na farmu či záhradu. Tiež predávame doplnkové krmivá, vitamíny a minerály rozdelené prehľadne do kategórií podľa zvierat. Na želanie zákazníka sme schopný dodať aj iné ...

Tisícročie vývoja techniky – tisíce objavov na ceste od kolesa po ...

www.sme.sk/c/2206112/tisicrocie-vyvoja-techniky- …

Tisícročie vývoja techniky – tisíce objavov na ceste od kolesa po rakety a počítače. Európa na prelome prvého a druhého tisícročia značne zaostávala za kultúrnym vývojom starej Číny, arabských krajín a Indie. Ranokresťanský svet zavrhol kultúru antiky, zachoval si však jej technické dedičstvo.

Záhradníctva - Banská Bystrica — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelar …

Škubalová Katarína, Banská Bystrica Poľná 35, 97405 Banská Bystrica. Predaj okrasných a ovocných drevín, trvaliek, letničiek, ruží, substrátov, hnojív.

Databáza firiem - všetky záznamy - DATABÁZA FIRIEM - INFOMA

www.infoma.sk/databaza-firiem.php

Výroba rašelinových substrátov, mulčovacích materiálov, hnojív, trávny ... AGRO GAJARY, s. r. o. Gajary Výroba ekologických zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov; AGRO KOVIS s.r.o. Haniska Predaj - poľnohospodárska a komunálna technika; AGRO MERNÍK, s.r.o. Merník Ekologická farma, chov hospodárskych zvierat

Šaľa – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C4%BEa

Jej výrobný program je zameraný hlavne na výrobu: priemyselných hnojív, gumárenských chemikálii, produkty horčíkovej chémie, disperzie a lepidla Duvilax, ... SARMAT LT, s.r.o. - výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr; Peikko Slovakia s.r.o. - výrobno obchodná spoločnosť, kotviace prvky pre stavebný priemysel ...

Výroba dusíkatých umělých hnojiv bez zemního plynu - Aldebaran

www.aldebaran.cz/bulletin/2022_26_hno.php

Výroba dusíkatých umělých hnojiv bez zemního plynu Vladimír Scholtz. V této pohnuté době, kdy zemní plyn, pokud vůbec bude, tak bude pravděpodobně mnohem dražší než v minulosti, vyvstává také otázka, jak bez něj vyrobit umělá dusíkatá hnojiva. Aniž bychom zde rozebírali a hodnotili jalové řeči zpod fialových ...

Zoznam voľných živností pre rok 2022 | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/zivnost/zoznam-volnych-zivnosti

Zoznam voľných živností pre rok 2022. Zoznam voľných živností vrátane ich obsahového vymedzenia aktualizuje na svojej webovej stránke Ministerstvo vnútra SR. Jeho úlohou má byť uľahčenie výberu predmetu podnikania (názvu podnikateľskej činnosti) na základe v praxi najčastejšie používaných druhov voľných živností.

Záhradná technika, kosačky - Servis, oprava — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Domacnost-zahrada-kancelar …

Všetky firmy z oblasti Záhradná technika, kosačky v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Dlažby a obklady, predajcovia a odborníci na dlažbu a obklad Zvolen (13 ...

www.azet.sk/katalog/dlazby-a-obklady_4/zvolen

Výroba a predaj zámkovej dlažby a betónových výrobkov. Záhradné platne, svahové oporné tvárnice, betónové ploty, palisády, obrubníky, exteriérové schody, betónové doplnky, prvky hrubej stavby. www.premac.sk Lieskovská cesta 25 , 960 01 Zvolen Kontakty Pobočky: 3.

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

výroba priemyselných hnojív (od: 07.09.2006) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od: 07.09.2006) ... výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v malých vodných elektrárňach ... Zvolen Vznik funkcie: 28. ...

Preklad „výroba“ do angličtiny - Slovnik.sk

slovnik.aktuality.sk/preklad/slovensko-anglicky

Preklad slova „ výroba ” zo slovenčiny do angličtiny. Otočiť slovník. výroba – growth. výroba – manufacture. výroba – mode of production. (Pokračovanie pod reklamou) REKLAMA. výroba – turn-out. výroba – make.

Výroba dusíku pro průmyslové použití | AIR Consult

www.airconsult.cz/clanky/blog/vyroba-dusiku-pro- …

Dříve se dusík připravoval vedením vzduchu přes rozžhavený koks nebo uhlí. Tím došlo k přeměně kyslíku na oxid uhličitý, který byl ze směsi odstraněn promýváním ve vodě. Takto vyrobený dusík obsahuje cca 1 % příměsí vzácných plynů. Další průmyslovou metodou je nízkoteplotní rektifikace kapalného vzduchu ...

Voľné živnosti od roku 2021 | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/zivnost/volne-zivnosti-2021

Pri voľnej živnosti nie je teda potrebné preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti (napr. výučný list). Podmienkou je tiež uhradenie správneho poplatku v sume 5 eur za každú voľnú živnosť, okrem elektronického/online založenia živnosti, ktoré je bez poplatku.U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom ().

Katedra zoológie a antropológie - Fakulta prírodných vied a informatiky ...

www.fpvai.ukf.sk/sk/pracoviska/katedra-zoologie- …

História Katedry zoológie a antropológie. V roku 1959 vzniká v Nitre Pedagogický inštitút, v rámci ktorého pôsobila Katedra prírodných vied.V roku 1961 sa z nej vyčlenila Katedra prírodopisu, na ktorej bola zabezpečovaná výučba biológie, geológie, prác na pozemku a chémie.. Zakladajúcimi členmi Katedry prírodopisu boli: Mgr. Jozef Gazda - odbor: Geológia (od r.1959)