Likvidácia dokumentov a dát • okr. Zvolen a okolie

Sběrné dvory, s.r.o.

Sběrné dvory, s.r.o.

Provoz sběrného dvora. Výkup a zpracování odpadů od občanů i organizací, zejména papíru, železného šrotu, barevných kovů (měď, hliník, zinek, mosaz, bronz, olovo, nerez, tvrdokovy – slinuté karbidy), plastových folií, autobaterií a TK plátků. Všechny …

146 kmČeská republika Sviadnov, Ostravská 103 + pobočky (3)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

M E V A P A C K, s.r.o.

M E V A P A C K, s.r.o.

Služby v oblasti odpadového hospodářství. Drcení, třídění a zpracování všech skleněných odpadů. Drcení, třídění a zpracování všech dřevěných odpadů. Drcení, třídění a zpracování všech plastových odpadů. Drcení a aglomerace plastových odpadů. Svoz a …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Minerva Česká republika, a.s.

Minerva Česká republika, a.s.

Společnost Minerva se orientuje na dodávání softwarových řešení napříč všemi procesy, která řeší potřeby podniků v úzkém rozmezí průmyslových odvětví. K těmto odvětvím patři automobilový průmysl, strojírenství a elektrotechnika, potravinářství a nápojový …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

ARCHIVACE SKARTACE OSTRAVA, s.r.o.

V současné době nabízíme komplexní služby – archivaci dokumentů, organizaci firemních spisoven a skartaci. Služby jsou určeny firmám, školám, živnostníkům, zdravotnickým zařízením a státní správě. Dále pak pro firmy v likvidaci a insolvenci a v neposlední …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

SKART komplex s.r.o.

SKART komplex s.r.o.

Komplexní služby v oblasti archivace, digitalizace a skartace dokumentů: Převzetí a převezení dokumentů. Odborné zpracování podle platného spisového řádu a v souladu s platnou legislativou. Uložení v prostorách naší komerční spisovny. Digitalizace …

INKAM, s.r.o.

Nabízíme outsourcing archivace, správy, skartace, evidence a skenování dokumentů. Zakládání a likvidace archivů a spisoven.

ORC Recycling s.r.o.

Společnost působí v oblasti nakládání s odpady se specializací na druhotné suroviny. Disponuje kvalitní svozovou, manipulační a zpracovací technikou. Nejvýznamnějšími zpracovanými a dále recyklovanými surovinami, kterými se ORC zabývá jsou papír a plasty. …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:30)

ARCHOS s.r.o.

Skladování a ošetřování písemností likvidovaných a fungujících subjektů. Skartační návrhy s vyjádřením příslušného státního archivu včetně samotné skartace.

Likvidácia dát s certifikátom - Správa registratúr

www.archivacie.sk/likvidacia-dat

Súčasť služby je odvoz elektroodpadu určeného na recykláciu a vystavenie certifikátu. “mobilná likvidácia dát pevných diskov” už od 7 eur/ks. Likvidácia nosičov prebieha podľa zákona č.79/2015 Z z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Viac informácií získate na stránke www.likvidovanie-dat ...

Likvidácia archívov - EKOway | skartácia dokumentov - ekoway.sk

www.ekoway.sk/doplnkove-sluzby/likvidacia-archivov

VYRADENÝCH REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV BEZ TRVALEJ ARCHÍVNEJ HODNOTY. Likvidácia archívov EKOway. Vykonáme obhliadku vášho archívu. Vyhodnotíme archív z hľadiska recyklovateľnosti. Vypracujeme postup a cenovú ponuku. Pristavíme koše, prípadne kontajnery. Materiál určený na likvidáciu naložíme a odvezieme.

Úvod - EKOway | skartácia dokumentov - ekoway.sk

www.ekoway.sk

EKOway s.r.o. je lídrom v skartácii dôverných dokumentov. Ak si chcete byť istý, že vaše dôverné dokumenty zostali dôverné, je tu EKOway skartácia dokumentov. Naše služby sme od roku 2005 postupne profesionalizovali a dnes sa radíme medzi popredné spoločnosti zaoberajúce sa skartáciou dokumentov a likvidáciou dát a ich ...

Výkup zberového papiera - EKOway | skartácia dokumentov - ekoway.sk

www.ekoway.sk/doplnkove-sluzby/vykup-zberoveho-p …

domovým dôverníkom prípadne domovníkom ponúkame individuálne výkupy papiera* (riešenie papierového odpadu + zdroj do fondu opráv) výmenou za váš starý papier je buď finančné vyrovnanie, alebo si môžete vybrať niektoré z ponúkaných kvalitných hygienických výrobkov (toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové ...

Skartácia - EKOway | skartácia dokumentov - ekoway.sk

www.ekoway.sk/skartacia

EKOway s.r.o. dôverná likvidácia dokumentov, skartovanie archívov. EKOway s.r.o. dôverná likvidácia dokumentov, skartovanie archívov. Úvod; O spoločnosti; Skartácia; Doplnkové služby. Výkup zberového papiera ... Mazanie dát pevných diskov (erase) Likvidácia archívov Správa registratúry Predaj a prenájom separačných ...

Kontakt - EKOway | skartácia dokumentov - ekoway.sk

www.ekoway.sk/kontakt

EKOway s.r.o. dôverná likvidácia dokumentov, skartovanie archívov. Tel.: +421 908 579 283, +421 908 579 273 e-mail: ekoway@ekoway.sk

Smernica o používaní kamerového systému - TU Zvo

dokumenty.tuzvo.sk/sites/default/files/smernica_ …

Zvolen 2019 . 2 Organizačná smernica o používaní kamerového systému na TU vo Zvolene č. 4/2019 ... odstraňovanie digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom ... Likvidácia a ukladanie osobných údajov 1. Záznam vyhotovený kamerovým systémom sa automaticky zlikviduje programovou

Legislatíva - EKOway | skartácia dokumentov - ekoway.sk

www.ekoway.sk/legislativa

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Zákon 216/2007 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch aregistratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515 ...

ARCHIVÁCIA | VYRAĎOVANIE | SKARTÁCIA ...

www.archivacie.sk

počítačové služby – likvidácia dát HDD Zaoberáme sa odbornou správou registratúr a dlhodobou úschovou záznamov prevzatých od právnických a fyzických osôb, konkurzných správcov a likvidátorov, vyraďujeme ,skartujeme spisovú agendu aj orgánom verejnej moci napr. mestské úrady , školy, domovy sociálnych služieb a pod.

Skartácia dokumentov, likvidácia účtovných dokladov | FM Servis

fmservis.sk/s/skartovacie-sluzby

skartáciu dokumentov; pomoc pri príprave dokumentov so znakom hodnoty „A“ na ich odovzdanie do štátneho archívu . Bezpečné skartovanie. Skartáciu realizujeme podľa podmienok normy DIN 66399 s bezpečnostnou úrovňou 3 a 4. Skartovaný materiál s týmto stupňom utajenia nie je možné bežnými prostriedkami zostaviť do ...

Príslušnosť súdov SR - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/prisl …

Prvostupňový súd. Okresný súd, príslušný prejednávať a rozhodovať spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci ...

KOOPERATIVA poisťovňa - Azet.sk

www.azet.sk/firma/13354/kooperativa-poistovna

KOOPERATIVA poisťovňa, Zvolen. ... PZP povinný mat ale likvidácia poistnej udalosti v nedohľadne. Ich poistnik rozbil tri za sebou stojace autá jedno z nich moje. Dve už jazdia po oprave a moje stojí nepojazdne. ... podvodníci chcelo by to dát hromadnú žalobu a sťažnost do NBS . Užitočné? Áno. Hodnotení: 1.

Vyraďovanie a likvidácia firemných dokumentov | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela …

Pre štátny archív je na tieto účely rozhodujúce to, či z činnosti podnikateľa vznikajú alebo nevznikajú záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou. Vo vyraďovaní a likvidácii dokumentov podnikateľa II. kategórie a III. kategórie pôvodcov registratúry je veľký rozdiel. Podnikateľ patriaci do II. kategórie pôvodcov ...

Nové pravidlá a postup likvidácie spoločnosti účinné od októbra 2020

www.epravo.sk/top/clanky/nove-pravidla-a-postup- …

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, likvidácia nemôže skončiť skôr ako 6 (resp. 12) mesiacov od zverejnenia oznámenia o vstupe do likvidácie. Ak vezmeme do úvahy postup pred začatím likvidácie a dĺžku procesu skončenia likvidácie, je možné očakávať, že oproti doterajšiemu stavu sa trvanie likvidácia môže predĺžiť.

Autovrakovisko Banská Bystrica ♻️ Výkup - zber autovrakov

recykling.sk/autovrakovisko/autovrakovisko-bansk …

Výkup autovrakov a mobilný zber na autovrakovisko poskytujeme pre klientov z okresu Banská Bystrica. Naše recyklačné služby poskytujeme pre: bežnú verejnosť (elektronické napojenie na Národnú evidenciu vozidiel SR umožňujúce podávanie žiadostí o trvalé vyradenie autovrakov z evidencie vozidiel elektronicky priamo od nás ...

PLANEO Zvolen | PLANEO.sk

www.planeo.sk/predajne/planeo-elektro-zvolen.html

PLANEO Zvolen. Námestie SNP 9690/63. 960 01 Zvolen. Telefón: 045/321 99 21. E-mail: zvolen@planeo.sk.

Allianz - Slovenská poisťovňa | Poistenie.sk

www.poistenie.sk/poistovne/allianz-slovenska-poi …

Allianz Zvolen: Námestie SNP 98/2: 045/520 95 56: Allianz Žilina: Ul. Republiky 1050/14 ... právnici, marketing, poistní matematici, taxácia a správa poistných zmlúv, likvidácia poistných udalostí, financie, atď. ... V 50-tych rokoch ako jeden z prvých podnikov v Nemecku zaviedla Allianz poisťovňa elektronické spracovanie dát ...

Poisťovníctvo a poistenie - EuroEkonóm.sk

www.euroekonom.sk/financie/poistovnictvo-a-poist …

Aktualizácia poistného kmeňa – AIS bázy dát (potreba agregovanej informácie), ziskovosť a náklady poisťovne. ... Likvidácia škôd v poistení majetku. Poistenie hnuteľností občanov (FO) – poistenie domácnosti ... Lokálne stredisko dištančného vzdelávania pri Technickej univerzite vo Zvolene. Zvolen: Bratia Sabovci, s.r.o ...

Čo s dokladmi po uplynutí doby archivácie | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/uctovne-doklady/co-s-dokladmi- …

Čo s dokladmi po uplynutí doby archivácie. 13 minút čítania. 1.9.2013. V priebehu podnikateľskej činnosti a v súvislosti s jej výkonom generuje podnikateľský subjekt dokumenty a taktiež prijíma dokumenty z externého prostredia. Vytvárajú registratúru.

Kontakty | UNIQA

www.uniqa.sk/kontakt

UNIQA Management Services, s.r.o. UNIQA Management Services, s.r.o., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA Management ...