Rozhodcovské konanie • okr. Zvolen a okolie

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

110 kmČeská republika Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 105

ZATVORENÉ (Otvára v St 08:00)

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

EU ARBITERS, spol. s r.o.

Zajišťujeme rozhodčí řízení a poskytujeme vzdělávací či školicí činnost pro rozhodce. Nabízíme služby v oblasti administrativní správy.

E-rozhodci, s.r.o.

Firma zajišťuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob - rozhodců ad hoc.

Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Poskytujeme zabezpečovací činnost nezávislých rozhodců.

ZATVORENÉ (Otvára v St 07:30)

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a …

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Rozhodcovské konanie je spôsob urovnávania sporov alternatívny k súdnemu konaniu, kde neutrálna tretia osoba - rozhodca, rozhoduje spor v konaní, ktorého výsledkom je záväzný a vykonateľný rozhodcovský nález. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike alternatívnym spôsobom riešenia sporov, vymedzuje ich vzťah k ...

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Slovenská advokátska komora alebo Slovenská hospodárska komora), právnické osoby, ktorým to ukladá zákon (napr. banky). Za rozhodcovský súd koná buď jedna alebo viacero osôb, ktoré sa nazývajú rozhodcovia. Je na uvážení zmluvných strán, či sa dohodnú na jednom alebo viacerých rozhodcov. Ich počet však musí byť nepárny.

Rozhodcovské konanie – Simona Ladiková

theses.cz/id/1ejclz

Rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia majetkových sporov Rudolf Urbanovič ; Rozhodcovské konanie v kontexte zmien prevedených novelou zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb. Tomáš Vavro ; Rozhodcovské konanie (rozhodcovský súd) Katarína Príbelská ; On-line rozhodcovské konanie Zuzana Adameová

Rozhodcovské konanie – základné informácie (2023) | AKMV

www.akmv.sk/rozhodcovske-konanie-zakladne-inform …

Rozhodcovské konanie predstavuje alternatívny spôsob riešenia súdnych sporov. V rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať ako tuzemské, tak aj medzinárodné obchodnoprávne a občianskoprávne spory. Rozhodcovské konanie je upravené zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovské konanie SR | Rýchlejšie a lacnejšie rozhodovanie sporov

www.rsba.sk

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Rozhodcovské konanie – v čom je lepšie ako súd? | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Rozhodcovská zmluva je druhým zo spôsobov, ktorým je možné dohodnúť sa na rozhodcovskom konaní a jeho podmienkach. V zásade sú na takúto zmluvu kladené rovnaké požiadavky ako na rozhodcovskú doložku s rozdielom, že rozhodcovská zmluva: Je uzatváraná samostatne, tj. na samostatnej listine mimo hlavnú zmluvu.

Home | Rozhodcovský súd

www.srsud.sk

Rozhodcovské konanie je v zásade jednostupňové. Doručený rozhodcovský rozsudok má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. Rozhodcovský rozsudok je po uplynutí lehoty na plnenie v ňom uvedenej exekučným titulom podľa § 41 ods. 2 písm. ... 960 01 Zvolen Slovenská republika www ...

Zobrazit Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej ...

journals.muni.cz/cpvp/article/view/7678/6739

← Návrat na podrobnosti článku Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi

ARBITREA - Rozhodcovský súd, rozhodcovské konanie

www.arbitrea.sk

Rozhodcovský súd sa špecializuje vo svojej činnosti na rozhodcovské konanie. Rozhodcovský súd poskytuje plnohodnotnú alternatívnu možnosť nahradenia štátnych súdov pre subjekty, ktoré potrebujú riešenie alebo rozhodnutie v sporoch, ktoré vznikli medzi stranami v oblasti občianskoprávnej a obchodnoprávnej. V rozhodcovskom konaní je možné rozhodnúť o majetkových ...

Rozhodcovské konanie SR | Združenie rozhodcov

www.rozh.sk

Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím (JUDr. Milan Ficek - advokát) ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková s hlavným sídlom v Bratislava a pobočkami v jednotlivých mestách v SR. ...

Rozhodcovské konanie - Rozhodcovský súd

rozhodcovsky-sud.sk/rozhodcovske-konanie

Rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie sa považuje za najvýznamnejšiu formu alternatívneho riešenia sporov, a to nepochybne z dôvodu jeho početných výhod, tak vo vzťahu k súdnemu konaniu, ako aj k iným alternatívnym formám riešenia sporov. Je to konanie, v ktorom rozhodcovský súd v súlade so zákonmi prejednáva a ...

Rozhodcovské konanie 2022 | OBLIN

oblin.at/sk/publication/rozhodcovske-konanie-2022

Rozhodcovské právo je obsiahnuté v článkoch 577 až 618 rakúskeho občianskeho súdneho poriadku (OSP). Tieto ustanovenia upravujú vnútroštátne aj medzinárodné rozhodcovské konanie. Uznávanie zahraničných nálezov upravujú vyššie uvedené mnohostranné a dvojstranné zmluvy. Exekučné konanie upravuje rakúsky zákon o ...

Arbitráž – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A1%C5%BE

Arbitráž môže byť: posúdenie. rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní (rozhodcom alebo rozhodcovským súdom), pozri rozhodcovské konanie. v minulosti v Česko-Slovensku a iných socialistických štátoch: skrátene hospodárska arbitráž (orgán riešiaci spory medzi socialistickými organizáciami alebo týmito organizáciami a ...

ARBITRABILITA SPORU - Theses.cz

theses.cz/id/cngguu/869576

rozhodcovské konanie nástrojom, umožňujúcim preklenúť rozdiely a vytvárať mosty medzi stranami z rôznych krajín. Dlhá tradícia arbitráže, jej schopnosť ponúknuť plnohodnotnú alternatívu súdnemu konaniu pri riešení sporov, jej povaha umožňujúca komfortne a efektívne riešiť okrem bežných sporov i spory s ...

Čo je to rozhodcovský súd a ako prebieha rozhodcovské konanie v roku ...

podnikam.sk/rozhodcovsky-sud-a-rozhodcovske-kona …

Právnická osoba je povinná na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd, ak to ustanovujú osobitné predpisy. Za rozhodcovský súd koná jedna osoba alebo viac osôb, závisí to od dohody zúčastnených strán, počet rozhodcov však musí byť vždy nepárny. Zástupcovia rozhodcovských súdov sa nazývajú ...

NOVÉ USPORIADANIE SÚDOV od 1. JÚNA 2023

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/06/Brozura_SM_ …

Zvolen, Detva, Krupina Vranov nad Topľou Trnava, Hlohovec, Piešťany Parzánske Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov Snina Ružomberok Tvrdošín ... rozhodcovské konanie (arbitráž) OS BA V OS BB OS KE I KS BA KS BB KS KE MS BA III OS BB MS KE KS BA KS KE KS BB burzové obchody OS BA V KS BA MS BA III KS BA

MARC21: Rozhodcovské konanie v Anglicku, Walese a v Severnom Írsku v ...

katalog.muni.cz/Record/MUB02000076826/Details

Rozhodcovské pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory v bankovej praxi / Autor: Chovancová, Katarína, 1974- Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva / Autor: Škrinár, Alexander, a další Vydáno: (2017)

KÚPNA ZMLUVA - Slovensko

crz.gov.sk/data/att/154433_dokument1.pdf

Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, t.j. podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku, a bude vedené jedným rozhodcom, ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, pričom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu rozhodcovského súdu a

Oponentský posudek na diplomovou práci Niny Hulmanové „Rozhodcovské ...

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/447 …

„Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku” Celkový počet stran diplomové práce: 72 Datum odevzdání: 28.3.2012 1. Aktuálnost tématu: Diplomantka si zvolila téma diplomové práce „Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku“, přičemž se ve své práci zaměřila především na

Rakúsko: Zrýchlené rozhodcovské konanie UNCITRAL - OBLIN

oblin.at/sk/newsletter/austria-the-uncitral-expe …

Zrýchlené rozhodcovské konanie so sebou prináša prirodzený kompromis medzi rýchlejším výsledkom na jednej strane a rozsahom konania na strane druhej. Tento zoznam teda odráža konsenzus, že zrýchlené konanie je vhodnejšie pre jednoduchšie spory a spory s nižšou hodnotou. O tom, či pristúpiť k zrýchlenému rozhodcovskému ...

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Department of Business Law. Zobrazit minimální záznam. Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

Návrh ZÁKON - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/MPK_Civilny …

(1) Ak sa rozhodcovské konanie začalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruší až do doby, kým sa v rozhodcovskom konaní rozhodne o právomoci alebo vo veci samej. (2) Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, súd konanie zastaví. Skúmanie právomoci § 9

rozhodcovské konanie - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

Rozhodcovské konanie sa p ozastaví na obdobie potrebné na uskutočnenie postupov ustanovených v pravidlách 18, 19 a 20. The arbitrat ion panel proceedings shall be suspended for the period taken to carry out the procedures provided for in rules 18, 19 and 20.